Žene to mogu

Smanjenje siromaštva ili nekome je život majka, a nekome maćeha

27. 12. 2019.

Smanjenje siromaštva ili nekome je život majka, a nekome maćeha

Istraživanje Zavoda za statistiku EU – Eurostata i istraživanje Republičkog zavoda za statistiku u poslednjih godina pokazala su da je Srbija zemlja sa najvećim socijalnim ... [detaljnije]

0

Kulturne potrebe i navike žena; Kultura (ne)čitanja

23. 12. 2019.

Kulturne potrebe i navike žena; Kultura (ne)čitanja

Žene dvostruko više čitaju knjige i u značajno većem procentu posećuju ustanove culture, dok su muškarci aktivniji na polјu sporta i na internetu, češće posećuju sportske ... [detaljnije]

0

Koliko su kod nas žene ravnopravne?

21. 12. 2019.

Koliko su kod nas žene ravnopravne?

U Srbiji postoji antidiskriminacioni zakonodavni okvir koji je u saglasnosti sa međunarodnim standardima, ali je diskriminacija na osnovu rodne ravnopravnosti i dalje prisutna ... [detaljnije]

0

Osnaži, ojačaj, ohrabri (žene I javno zdravlje)

17. 12. 2019.

Osnaži, ojačaj, ohrabri (žene I javno zdravlje)

Srbija se, prema broju umrlih od raka dojke, nalazi na drugom mestu u Evropi, odmah iza Makedonije i upravo zato je sistem zdravstvene zaštite pokrenuo i omogućio obavljanje ... [detaljnije]

0

Žene svaki dan u svakom pogledu sve više napreduju

15. 12. 2019.

Žene svaki dan u svakom pogledu sve više napreduju

Žene u biznisu Zauzimaju samo 30 odsto direktorskih funkcija. Na rukovodećim pozicijama i u privatnom biznisu u Srbiji, nalazi se samo 30 odsto žena, tačnije njih 152.463 ... [detaljnije]

0

Preduzetnice: Žene samo upornošću i istrajnošću do uspeha

12. 12. 2019.

Preduzetnice: Žene samo upornošću i istrajnošću do uspeha

Ključna stvar za žene koje bi da se bave privatnim biznisom je upornost, a ono što otežava privatnicama je što moraju da balansiraju između poslovne karijere i kuće. One su ... [detaljnije]

0

Svet medija: žene proizvode, a muškarci gazduju

10. 12. 2019.

Svet medija: žene proizvode, a muškarci gazduju

Mediji treba da predstavljaju žene u skladu sa njihovom složenošću i da više pažnje posvete svim ulogama u kojima se žena nalazi ... [detaljnije]

0

Za veću ravnopravnost  i jednakost žena neophodno je obrazovanje i stručnost

05. 12. 2019.

Za veću ravnopravnost i jednakost žena neophodno je obrazovanje i stručnost

Muškarci i žene ravnopravni u samo šest država sveta, a Srbija je na 76. mestu po ekonomskoj ravnopravnosti žena i muškaraca. Belgija, Danska, Francuska, Letonija, Luksemburg ... [detaljnije]

0

Obrazovanje je najefikasniji način za napredak društva

04. 12. 2019.

Obrazovanje je najefikasniji način za napredak društva

Zahvaljujući znanju i obrazovanju pojedinac može aktivno da se uključi u društvo, preuzme različite društvene uloge i orijentiše se u njemu. Zato ulaganje u nauku i obrazovanje ... [detaljnije]

0

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

25. 11. 2019.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obeležava se 25. novembara. Prema podacima koje je izneo Zaštitnik građana – Zoran Pašalić, u toku ove godine do novembra 2019 ... [detaljnije]

0