Radio Boom93 :: Naše pare http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/rss.html sr http://www.boom93.com/sw4i/thumbnail/dinari.jpg?thumbId=136399&fileSize=22132&contentType=image/jpeg&lastModified=1470067791000 Radio Boom93 :: Naše pare http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/rss.html Informisanje Grada Požarevca http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/37047/informisanje-grada-pozarevca.html U Požarevcu su sprovedena dva konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa u 2015. i 2016.godini. Na konkursu 2015.godine dodeljeno je ukupno 1.762.155,00 dinara, a u 2016.godini 3.410.000,00 dinara. Iako su u 2016.godini sredstva udvostručena, u odnosu na čitav budžet (prihodi 2,5 milijarde dinara) i dalje su skromna. ]]>

Na konkursu 2015.godine učestvovalo je 8 medija sa 8 projekata. Prihvaćeno je 6 projekata, a 2 projekta su odbijena.  Ove godine bilo je 16 medija/aplikanata sa 17 projekata. Prihvaćeno je 7 projekata, a 10 projekata je odbijeno.

 

Odobreni projekti 2015.godine

-Reč naroda A.D. „Đačka reč“ – 440.000 dinara

-Boom 93 „Eko patrola“ (4 radijske emisije o ekologiji – iskustva iz Rumunije porede se sa Srbijom koja bi trebalo da ispuni standarde u procesu pridruživanja EU)  – 444.800 dinara

-Televizija Duga „Korak bliže“ – 365.000 dinara

-Duga Sky (TV Viminacijum) „Dečiji nedeljnik“ – 150.000 dinara

-Hit „Učenjem do boljeg života“ – 262.355 dinara

-Beta Press „Unapređivanje publiciteta organa Gradske uprave grada Požarevca kao doprinos unapređivanju informisanja građana opštine, regiona i republike“ – 100.000 dinara

 

Odobreni projekti 2016.godine

-Reč naroda A.D. „Đačka reč“ – 810.000 dinara

-Boom 93 (radio) „Ovo je zemlja za nas“ (radijski serijal programa za mlade) – 400.000 dinara

-Boom 93 (portal) „Gde idu naše pare?“ (serijal veb tekstova o planiranju budžeta i trošenju budžetskih sredstava) – 500.000 dinara

-Televizija Duga „Zajedno do cilja“ – 700.000

-Duga Sky (TV Viminacijum) „Dečiji nedeljnik“ – 300.000 dinara

-Hit „I deca imaju reč“ – 300.000 dinara

-Presenting media (e-Braničevo) „Hoću da se zna“ – 400.000 dinara

 

Primetno je da je udvostručen broj aplikanata, a da je broj odobrenih projekata ostao na istom nivou, odnosno da su pojedinačno dodeljivana značajnija sredstva za projekte.

 

Značajnija sredstva u poslednje dve godine grad je medijima plasirao preko javnih nabavki.

Sprovedeno je 6 postupaka javnih nabavki koje su podeljene po partijama.

Predmet javnih nabavki bile su usluge informisanja javnosti, odnosno medijske usluge štampe, radija i televizije. Izveštavanje sa svih značajnih skupova, manifestacija i događanja od interesa za grad Požarevac, kao i prenos sednica lokalne skupštine.

 

april 2015.godine(skupština grada)

Sat TV – 699.999,60 RSD

TV Duga – 500.000,00 RSD

Reč naroda – 499.999,20 RSD

Dan graf (Braničevo Danas)

TV Duga – 600.000,00 RSD

 

jul 2015.godine (gradonačelnik)

TV Duga – 400.000 RSD

Boom 93 – 189.000 RSD

SAT TV – 799,200 RSD

 

jul 2015.godine (gradonačelnik)

Reč naroda – 594.000 RSD

Dan graf – 396.000 RSD

 

avgust 2015.godine (skupština grada) procenjena 3.275.000 dinara

Radio - obustava postupka

SAT TV – 1.198.800 RSD

TV Duga – 800.000 RSD

Reč naroda – 834.000 RSD

Dan graf – 561.600 RSD

 

decembar 2015.godine (skupština) ponovljena

Radio - obustava postupka

 

mart 2016.godine (skupština)

SAT TV – 1.908.000 RSD

HIT – 290.000 RSD

Štampani medij - Obustava postupka – kasnije doneta odluka da se ipak dodeli Reč naroda –

1.188.600

Dan Graf – 999.999,60

SAT TV – 588.000,00 (prenos sednica skupštine)

Obustava postupka (TV lokalno pokrivanje)– naknadno doneta odluka da se ipak dodeli TV Duga – 1.300.000 RSD

 

februar 2016.godine (Kostolac) 

Duga Sky (TV Viminacijum) – 1.049.000 RSD (nabavka televizijskih usluga),  jedinična cena usluga 49.610 RSD

Radio Stil – 459.166 (nabavka radijskih usluga pokrivanje kostolac), jedinična cena 9.122 RSD

 

Za informisanje je u 2015.godini bilo planirano 14.671.000 dinara, a realizovano je 11.543.000 dinara.

 U 2016.godini za informisanje je planirano 16.020.000 dinara, a u prvih 9 meseci relizovano je 7.187.000 dinara)

 

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

]]>
Thu, 29 Dec 2016 21:18:00 +0100 Naše pare http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/37047/informisanje-grada-pozarevca.html
Da li budžet Požarevca ima investicioni potencijal? http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/36553/da-li-budzet-pozarevca-ima-investicioni-potencijal-.html Skupština Požarevca usvojila je Odluku o budžetu za 2017.godinu. Budžet je planiran na 3,35 milijardi dinara. U plan realizacije nisu uključena namenska sredstva od oko 1,1 milijardu dinara od prihoda zagađenja i ekploatacije mineralnih sirovina jer se očekuju odobrenja ministarstava za programe po kojima će se realizovati. Dok opozicija tvrdi da budžet nije razvojni predstavnici vlasti i odeljenja za finansije kažu da mali broj lokalnih budžeta ima razvojni karakter kao požarevački. ]]>

U budžetu su 52 kapitalna projekta. Većina tih projekata je iz prethodnih godina jer samo 5,4 miliona za njihovu realizaciju finansiraće se iz tekućih prihoda, a 555 miliona dinara od neutrošenih sredstava. Novi projekti mogu da se očekuju najkasnije do kraja januara u prvom rebalansu kada se dobiju odobrenja za programe.

Gradonačelnik Požarevca, Bane Spasović rekao je da će se u narednoj godini raditi na problemu parkiranja. On je rekao kako se nada da bi do kraja 2017. ili početkom 2018.godine mogao da se postavi montažni parking na tri nivoa kod hotela „Dunav“. Takođe je najavio promene u regulisanju saobraćaja u centralnim gradskim ulicama kao pripremu za pretvaranje određenih saobraćajnica u pešačke zone. Cilj lokalne samouprave je da se završi Plan generalne regulacije, rešavanje vodosnabdevanja i reforma javnih preduzeća i uprave. Kako je rekao, krajnja namera je organizacija uprave i javnih preduzeća koja neće biti na teretu građana.

Boban Ognjanović iz DS-a ocenio je da smanjenje prihoda od poreza na zarade sa 1,08 na 1,04 milijarde dinara pokazuje da u Požarevcu nema novih zapošljavanja. Najveći problem je što se ne radi o razvojnom budžetu. Akutni problemi komunalnog otpada i vode za piće se ne vide u budžetu. Takođe, primetio je da su se izdaci za novčane kazne i penale po rešenju sudova uvećali sa 9 na 56 miliona dinara, tekuća rezerva sa 36 na 95 miliona, a opšte javne usluge sa 657 na 923 miliona dinara. Upitao je šta predstavljaju finansijski poslovi od 125 miliona dinara i ekonomski poslovi od 742 miliona dinara. Ognjanović kaže da budžet pokazuje povećanje izdataka za turizam sa 28 na 46 miliona dinara, a da se ne vidi planirano uvećanje prihoda od boravišnih taksi. Za LJKI je ranije bilo planirano 9, a sada su sredstva za ovu manifestaciju uvećana na 18 miliona dinara. Planirana sredstva za zarade planirane su ove godine za 585 stalno zaposlenih i 132 na određeno vreme, što je uvećanje u odnosu na prošlu godinu. Sagledavajući kapitalne projekte ocenio je da postoji 30-ak za koje napisano da se očekuje završetak u 2016.godini. Ilustrovao je primer izgradnje ulica u industrijskoj zoni, rekavši da je završetak planiran za novembar, ispostavljanje okončane situacije u decembru 2016.godine.

Zamenik gradonačelnika Saša Pavlović kazao je da očekuje prvi rebalans budžeta najkasnije na koncu januara.  Što se „bajatih“ investicija tiče, na nekima je došlo do kraja radova, ali da nije okončano finansijsko izvršenje, zbog čega su iskazane u planu za 2017.godinu. Porez na zarade je umanjen jer sada umesto 80, lokalnoj upravi se po zakonu prenosi 77 odsto ovih prihoda. To je 41 milion manje što smo dobijali od poreza na zarade, rekao je on i dodao kako smatra da je neozbiljno planirati povećanje prihoda na neka nove plate i zapošljavanja koja se još nisu dogodila. investicije za komunalni otpad i vodosnabdevanje se pripremaju. One su se ranije najviše radile iz sredstava koja bi tek trebalo da budu uključena u rebalans  1. O0mogućeno je zakonski da se tekuća rezerva poveća i to je u ovom slučaju urađeno ne zbog neplanske projekcije, već zbog rezervisanja sredstava za projekte iz IPA fondova, rekao je Pavlović.

„Ta sredstva nismo planirali jer ne znamo šta će se događati, već ćemo povlačiti iz tekuće rezerve. Takođe tu su i neka druga sredstva koja bi mogli da dobijemo. Ove godine imamo novac za obnovu zgrade Načelstva. Izdvojili smo naša sredstva za 50 odsto sufinansiranja. Takođe, nadamo se da će ove godine biti sredstva i za drugu fazu koja će obuhvatiti spoljašnje uređenje fasade“.

Što se tiče turizma, sredstva su povećana, između ostalog, za 9 miliona dinara koliko je namenjeno za izgradnju sportsko rekreativnih sadržaja na prostoru ergele Ljubičevo, zaključio je on.

Načelnik za finansije Milan Dabić istakao je da su u budžetu planirana sredstva od 157 miliona dinara od prodaje pokretne imovine „Fabrike šećera“.

„Mogu vam reći da je procenjena vrednost te imovine preko 300 miliona dinara, polovina toga su sredstva koja smo planirali“.

Od prodaje infrastrukturno opremljenog zemljišta u industrijskoj zoni lokalna samouprava očekuje prihod od 145 miliona dinara. Reč je o površinama od ukupno 9 hektara.  U budžetu se nalaze sredstva od 128 miliona dinara na ime planiranja dobiti javnih preduzeća u 2016.godini gde će najveća biti dobit Toplifikacije od čak 121 milion dinara.

„Po svim pokazateljima u Srbiji i prema ovako prikazanom budžetu, da neka lokalna samouprava ima ovakav investicioni potencijal, to ne može da se izbroji na prstima jedne ruke“, ocenio je Dabić.

Što se tiče novčanih kazni po rešenju sudova i penala, postoji problem da postupci izuzetno dugo traju, a da apelacioni sud predmete vraća na ponovno odlučivanje. Ovde je reč o Nacionalizovanom zemljištu u Požarevcu i Kostolcu, gde je na više od 30.000 evra procenjivan ar zemljišta na kojima leže strogi centri ova dva grada, a gde ljudi tek treba da se obeštete.  Za tako nešto grad mora da ima sredstva i da bude spreman. Dabić je pomenuo i naknadu za odvodnjavanje koja će morati da uđe u rebalans, nakon što su direktni, indirektni korisnici, javna preduzeća, ustanove i pojedinci dobili opomene za neizmirenje ovih obaveza. Radi se o pozamašnim sredstvima koja će morati da budu planirana u rebalansu.

Prema objašnjenju načelnika, masa za plate je planirana na nivou 2016.godine. Međutim, kod nekih  korisnika od 1. januara može da se očekuje uvećanje, ali u okviru ove mase.  To su ustanove socijalne zaštite za 5 odsto, predškolske ustanove 6 odsto i ustanove kulture za 5 odsto. U prvom kvartalu, a ne kasnije od 31.marta biće doneta nova odluka o broju zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Sredstva za racionalizaciju nisu planirana u ovom trenutku, međutim biće potreban još jedan rebalans gde će doći do preraspodele ove mase novca za zarade, završio je Dabić.

Gradonačelnik Spasović je dodao kako će u 2017.godini biti nastavljeno širenje fekalne kanalizacije u selima koja okružuju izvorište vode za piće, za toplifikaciju Ćirikovca biće opredeljeno 80 miliona dinara, a za Sopot 50 miliona. On je najavio izgradnju puteva u selima i nekim ulicama u gradovima. Ne sme da bude delova u gradskom naselju Požarevac koji nemaju vodu i namera je da se preuzmu lokalni seoski vodovodi na upravljanje. Rešićemo i problem komunalnog otpada u seoskim naseljima, zaključio je gradonačelnik.

 

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

]]>
Sun, 25 Dec 2016 17:50:00 +0100 Naše pare http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/36553/da-li-budzet-pozarevca-ima-investicioni-potencijal-.html
Ljubičevo – večiti gubitaš zavisan od subvencija http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/36541/ljubicevo-%E2%80%93-veciti-gubitas-zavisan-od-subvencija.html Grad Požarevac i u 2017.godini izdvajaće novac za subvencije JP Ljubičevo. Programom poslovanja predviđeno je da iz gradske kase ovo nerentabilno javno preduzeće bude finansirano sa oko 30,9 miliona dinara. Ova sredstva u najvećoj meri bi trebalo da pokrivaju zarade zaposlenih – 15,9 miliona dinara. U programu subvencija, koji bi trebalo da se u subotu nađe pred odbornicima, piše kako je poslovanje ovog preduzeća u poslednje vreme sve bolje. ]]>

Prema prvobitnom Ugovoru o subvenciji, Grad Požarevac trebalo je da u 2016.godini izdvoji 31,2 miliona dinara.

Taj novac trebalo je da ide za finansiranje zarada 31 zaposlenog u iznosu od 16,9 miliona dinara, isplatu naknada članovima Nadzornog odbora oko 1,01 milion dinara, troškove izmirenja za utrošak vode i struje od 1,25 miliona dinara, troškove obaveza po osnovu sporazuma za regulisanje duga za struju od 1,77 miliona dinara, naknadu za otpremninu 1 zaposlenog od 280 hiljada dinara, troškove prolećne setve od 4,5 miliona dinara i troškove jesenje setve od 5,5 miliona dinara.

 

Na osnovu Aneksa 1 ugovora o subvenciji, 28.juna su troškovi subvencija uvećani za čitavih 27 odsto, odnosno za 8,36 miliona dinara.

Ovaj novac usmeren je za izvršenje sudskog rešenja poverioca Union MZ od 7,36 milona dinara i naknade za odlazak u penziju 3 zaposlena od 1,06 miliona dinara, po Odluci o maksimalnom broju zaposlenih.

 

U septembru višak koji je stvoren zbog umanjenja troškova za zaposlene nije vraćen u budžet već je urađena prenamena sredstava i  kupljena su dva sportska grla za 1,25 miliona dinara i određena 601 hiljada dinara za tekuće troškove za struju i vodu.

 

U 2017.godini programom subvencija određeno je da se Ljubičevo finansira iz budžeta sa 30,9 miliona dinara. Za zarade 27 zaposlenih bi trebalo da se potroši 15,9 miliona dinara, za troškove struje i vode 1,92 miliona dinara, za regulisanje duga za struju po sporazumu 1,77 miliona, dinara, za jednu otpremninu 350 hiljada dinara, za troškove prolećne setve 4,5 miliona dinara i za troškove jesenje setve 5,5 miliona dinara.

 

U programu subvencija koji bi trebalo da se u subotu nađe pred odbornicima piše kako je poslovanje ovog preduzeća u poslednje vreme sve bolje, kao i da ima pozitivan finansijski rezultat poslovanja. U istom dokumentu je navedeno i “da preduzeću nedostaje još mnogo da bi se samostalno finansiralo”, ali i da iz sopstvenih sredstava može da pokrije “dobar deo obaveza”. Čak i da se u narednom periodu može očivati smanjenje sredstava od subvencija iz budžeta.

 

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

 

Nejasno je šta u programu subvencija znače odrednice “još mnogo” i “dobar deo obaveza”?

 

Uvidom u poslovanje ovog javnog preduzeća, primetno je da su prihodi od subvencija i regresa u ukupnim prihodima činili 74 odsto u 2013.godini, u 2014.godini 73 odsto, a u 2015.godini 69 odsto. Tekuću godinu bi preduzeće bi po planu trebalo da završi sa udelom subvencija u ukupnim prihodima od 62 odsto.

Ako to posmatramo kroz prizmu toga za šta se Ljubičevo već godinama unazad “osposobljava”, a to je da bude turistička lokacija, prihodi od ulaznica u ovom preduzeću bi u 2016.godini trebalo da iznose oko 700 hiljada dinara, od kafića 150 hiljada dinara, a od suvenira isto toliko (150 hiljada).  Ove tri vrste prihoda, ukoliko se ostvare u ovom obimu činila bi tek 1,6 odsto ukupnih prihoda javnog preduzeća. Prošle godine su ovi prihodi učestvovali sa svega 1,1 odsto, što je više nego zanemarljivo za turističku uzdanicu Požarevca, kako su ešaloni političara voleli u javnosti da nazivaju ovo javno preduzeće.

Ljubičevo je prethodnih godina neprestano bilo u blokadi, kako se zvanično obrazlaže zbog nasleđenih dugovanja DP Poljoprivreda.

 

Inače, javno preduzeće „Ljubičevo" osnovano je 1998.godine deobom društvenog preduzeća „Poljoprivreda" i uvek je imalo problema u poslovanju. Kad se preduzeće „Poljoprivreda" 1998. podelilo na više posebnih, samo je novoformirano „Ljubičevo" nasledilo sve njegove dugove.

Višemilionske iznose ranije su potraživali kompanija "Dunav osiguranje", privatno preduzeće "Union MZ" i Direkcija za robne rezerve. Preduzeće nikada nije osposobljeno da samo sebe izdržava, a u toku postojanja loši potezi rukovodstva uzrokovali su samo samo nove sporove koji su se završavali na štetu preduzeća, odnosno na štetu budžeta Požarevca.

Štetočinsko upravljanje ranijih godina možda se najbolje ogleda u slučaju restorana “Ljubičin konak”. Krajem 2014.godine došlo je do izvršne presude poverioca Dragoslava Jevremovića. On je potraživao 10 miliona dinara kao nekadašnji je zakupac restorana "Ljubičin konak". Sporni dug nastao je početkom 2000-ih. Tada je Dragoslav od "Ljubičeva" zakupio restoran "Ljubičin konak", koji se nalazi preko puta ergele. Prema tadašnjem ugovoru, on je renovirao restoran i manjež u ergeli, s tim da naredne tri godine ne plaća zakup. Međutim, ubrzo po otvaranju restorana, rukovodstvo "Ljubičeva" zahtevalo je da se on iseli, zato što je ergelu navodno trebalo da preuzme porodica Karić, do čega nikad nije ni došlo. Kada je odbio da se iseli, oni su ga tužili, ali su izgubili ovaj spor.

Dragoslav je dobio spor na 3 miliona dinara koje su uvećane kamatama. U međuvremenu ništa nije preduzimano, da bi 2014.godine održane dve aukcije, na kojima je prodat deo pokretne imovine, između ostalog, kancelarijski inventar, umetničke slike i prikolica za prevoz konja iz trofejne sale.

]]>
Fri, 23 Dec 2016 19:48:00 +0100 Naše pare http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/36541/ljubicevo-%E2%80%93-veciti-gubitas-zavisan-od-subvencija.html
Šta je revizor zamerio Požarevcu za javne nabavke http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/36521/sta-je-revizor-zamerio-pozarevcu-za-javne-nabavke.html Državni revizor iskazao je više zamerki zbog nepoštovanja Zakona o javnim nabavkama i ostalih pozitivnih zakona, kad je reč o novcu koji se trošio 2015.godine iz budžeta Grada Požarevca. Pored projekata koji su realizovani na osnovu isključivog prava, revizor je iskazao zamerke na način na koji se trošio novac nakon poremećaja u vodosnabdevanju, ali je naveo i više pojedinačnih primera gde su izvršeni dodatni radovi bez ugovora, menjane količine i vrednost radova ili su radovi izvršeni sa zakašnjenjem u odnosu na rokove u ugovorima. ]]>

 

Vanredna situacija sa vodosnabdevanjem

 

Tokom vanredne situacije koja je proglašena 6.novembra, izvršena su plaćanja za vodovod od 17.625.000 dinara.

Gradsko veće je zaključkom od 10.novembra obavezalo Direkciju za izgradnju na ugovor sa Vodovodom i kanalizacijom. Utvrđena je predračunska vrednost radova na 8.479.000 dinara sa PDV-om  i zadužilo Odeljenje za finansije da obezbedi sredstva iz stalne i tekuće rezerve.

Direkcija za izgradnju je 13.novembra zaključila ugovor sa Vodovodom o izvođenju radova na bušenju i opremanju dva bunara na vodozahvatu „Morava“. Ugovorena vrednost iznosi 7.018.000 dinara bez PDV. Istog dana Vodovod i kanalizacija je zaključila ugovor sa Georadom iz Drmna, o izvođenju pomenutih radova, na vrednost od 2.689.000 dinara sa PDV-om.

Direkcija za izgradnju je sa Vodovodom 26.novembra zaključila ugovor o nabavci nedostajućeg materijala i izvođenje radova na zahvatanju sirove vode sa jezera u nebranjenom delu Velike Morave radi njenog nalivanja u infiltracione bazene. Ugovorena vrednost radova iznosila je 12.516.000 dinara bez PDV. Aneks ugovora zaključen je 22.decembra, čime je povećana vrednost radova na 16.017.000 dinara bez PDV-a.

Revizor je zaključio da za radove izvedene u periodu trajanja vanredne nije postojao osnov da se ne sprovode postupci javnih nabavki jer su se pratili i vodostaji i vrednost nitrata u vodi. Takođe, bio je formiran stručni tim za razmatranje ublažavanja posledica na bazi predloga Instituta “Jaroslav Černi“.  Zbog svega situacija nije mogla da se smatra elementarnom nepogodom jer je uvođenju vanredne situacije prethodilo proglašenje vanrednog događaja gotovo mesec dana ranije. Nije bilo nepredvidivosti nastupanja događaja, za šta je naručilac bio dužan da sprovede pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, pošto je zahtevala hitnost u postupanju naručioca prilikom nabavki.

Pored ovoga naručilac nije pribavio od nadležnih organa Rešenje o građevinskoj dozvoli, suprotno odredbama Zakona o planiranju i izgradnji.

Ugovoreni rok za izvođenje radova iznosio je 15 dana. Međutim, okončane situacije nisu ispostavljene naručiocu do dana izrade Nacrta izveštaja, iako je situacija nalagala hitnost u izvođenju radova.

 

Tokom vanredne situacije zbog neispravne vode za piće, Grad Požarevac je Zavodu za javno zdravlje platio 1.163.000 dinara za analizu vode po tri računa između 13.novembra i 11.decembra 2015.godine.

Plaćanja su vršena bez zaključenog ugovora i sprovedenog postupka javne nabavke.

Bilo je potrebno da se odmah nakon obezbeđivanja osnovnih uslova za život, dalja sanacija i otklanjanje posledica sprovode u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Pored toga, cene za usluge analize vode ne odgovaraju u potpunosti cenama iz ugovora koji je Vodovod ranije zaključio sa Zavodom za iste poslove. Neke od analiza koje su izvršene u toku vanredne situacije nisu ni bile predviđene ovim ugovorom, pa ostaje nejasan način definisanja pojedinih cena usluga, zaključeno je u izveštaju.

 

 

 

Direkcija za izgradnju

 

Direkcija za izgradnju je za radove ravnjanja terena i odvoženja šuta u industrijskoj zoni 3.juna 2015.godine zaključila ugovor sa firmom Perper iz Smedereva, na iznos od 2.300.000 dinara sa PDV-om. Prema okončanoj situaciji, 14. jula, iskazani su viškovi radova od 493.000 dinara, što je oko 46 odsto preko ugovorenog iznosa za određene radove. Ovo prekoračenje nije uticalo na ukupan iznos posla jer su ostali radovi nisu ili su manje izvedeni. Pored toga, izvođač nije dostavio naručiocu menicu za dobro izvršenje posla, čime je stvoren rizik da, u slučaju neadekvatno izvedenih radova, naručilac neće imati sredstvo obezbeđenja.

 

Direkcija za izgradnju je 3.avgusta 2015. zaključila ugovor sa Telekomunikacijom iz Blaca za prvu fazu radova na izgradnji sekundarne fekalne kanalizacije u ulicama koje se ulivaju u fekalni kolektor u Dunavskoj ulici sa leve i desne strane. Ugovorena vrednost radova iznosila je 33.813.000 dinara sa PDV-om.

U okončanoj situaciji od 10.maja 2016. pojavili su se dodatni radovi od 7.344.000 dinara koji nisu bili ugovoreni, a koji su prema rečima nadzornog organa bili neophodni. Istovremeno su u drugim ulicama izvedeni radovi u manjem obimu od planiranog. Na ovaj način nije prekoračena ugovorena vrednost, ali je dovoden u pitanje kvalitet radova i da li je ponuda koja je u postupku ocene ponuda izabrana kao najpovoljnija, zbog velikih odstupanja između planiranih i realizovanih radova, bila zaista i najpovoljnija u fazi realizacije ugovora.

Izvođaču je naručilac odobrio produženje roka za izvođenje radova 14.januara 2016. za 36 radnih dana. Ipak, iako je ugovoren rok izvođenja radova iznosio 90 kalendarskih dana, radovi su završeni tek nakon sedam meseci, a naručilac nije obračunao kaznene penale, suprotno ugovoru.

 

Direkcija za izgradnju je 31.jula 2015. zaključila ugovor sa firmom Milanić iz Sopota i Compact Industry iz Svilajnca, za radove na izgradnji sekundarne mreže fekalne kanalizacije za naselje Ljubičevo. Ugovorena vrednost radova iznosila je 27.367.000 dinara sa PDV-om.

Na osnovu revizije uzorkovane dokumentacije utvrđeno je da su prema privremenoj situaciji od 22.aprila  koja je poslednja ispostavljena naručiocu (tokom revizije) izvedeni radovi po pojedinim pozicijama u većem obimu za  1.109.000 dinara, suprotno Zakonu o javnim nabavkama i Zakonu o budžetskom sistemu.

 

Prema okončanoj situaciji od 22.aprila 2016. godine, a na osnovu ugovora o javnoj nabavci broj od 21.oktobra 2015. između Direkcije za izgradnju i PZP Požarevac  za asfaltiranje ulice Anafasa Solomona Žike, ugovorena vrednost iznosila je 2.008.000 dinara sa PDV-om, a izvedeni su radovi za 268.000 dinara više u odnosu na prvobitno ugovorene količine.

Primopredaja radova nije izvršena.

 

Direkcija za izgradnju je 27.oktobra 2015.godine zaključila ugovor sa firmom Jović-gradnja za sanaciju dela ulice Pavla Jurišića Šturma, na iznos od 5.555.000 dinara sa PDV-om.

Prema prvoj privremenoj situaciji od 21.decembra 2015. izvedeni su radovi koji za 598.000 dinara prelaze ugovorene količine.

Građevinska knjiga nije overena od strane nadzornog organa.

 

Direktor Direkcije za izgradnju grada Požarevca donošenjem odluke 7.aprila 2015. pokrenuo otvoreni postupak javne nabavke, ukupne procenjene vrednosti od 32.929.000 dinara bez PDV-a, oblikovan u dve partije.

za partiju 1, 28.maja 2015.godine zaključen je ugovor sa PZP Požarevac  ukupne vrednosti 27.093.000 dinara bez PDV-a, odnosno 32.512 hiljade dinara sa PDV-om.

Nije obavljena primopredaja radova sastavljanjem zapisnika, u građevinskom dnevniku nije konstantovan završetak radova tako da se sigurnošću ne može reći kada su radovi završeni i da li je bilo produžetka roka za izvođenje radova.

Prema okončanoj situaciji od 11.avgusta 2015. nije prekoračena ugovorena vrednost radova, ali su pojedini radovi izvedeni u većem obimu od predviđenih ugovorom, na uštrb drugih koji su izvedeni u manjem obimu od ugovorenih ili uopšte nisu izvedeni.  Ovakvo postupanje, stvara rizik da za eventualni loš kvalitet izvedenih radova neće biti jednostavno utvrditi odgovornost.

Radovi koji uopšte nisu izvršeni ukupno vrede 818.000 dinara bez PDV-a, a najmanje 2.512.000 dinara bez PDV utrošeno je suprotno Zakonu o javnim nabavkama.

 

Direktor Direkcije za izgradnju pokrenuo je otvoreni postupak javne nabavke radova na izgradnji kišne kanalizacije donošenjem odluke o pokretanju postupka 14.maja 2015. Javna nabavka je oblikovana u dve partije: sliv Varoško brdo do uliva u kišni kolektor u ulici Knez Milošev venac – prva faza i kanalizacija sa svim bočnim ulicama sa leve strane ulice PP odred do uliva u kišni kolektor u ulici Knez Milošev venac – prva faza.

Nakon sprovedenog postupka doneta je odluka o dodeli ugovora 17.jula 2015. i izabran je ponuđač Telekomunikacija  iz Blaca za obe partije.

Sa izabranim ponuđačem za partiju 1 zaključen je ugovor 29.07.2015. na iznos od 38.194.000 dinara sa PDV-om. Za partiju 2 zaključen je ugovor od 53.920.000 dinara sa PDV-om. Ugovoreno je avansno plaćanje od 10 % i ostatak po ispostavljenim privremenim situacijama. Ugovorom je definisano da će svi viškovi radova i nepredviđeni radovi, koji mogu da iznose najviše do 15%, biti posebno ugovoreni. Rok izvođenja radova iznosio je 90 dana za partiju 1 i 120 dana za partiju 2.

Po ugovoru za Partiju 1 u avgustu 2015. godine izvršena je uplata avansa od 3.819.000 dinara, a da radovi do kraja godine nisu otpočeli. Izvođač je ispostavio prvu privremenu situaciju tek 25.aprila 2016. Dakle, novčana sredstva su bila angažovana kod izvođača radova gotovo devet meseci pre početka izvođenja radova.

Kako su rokovi izvođenja radova prekoračeni, došlo je do isteka važnosti preuzetih garancija, a da nisu pribavljene nove, što je stvorilo rizik da radovi neće biti izvedeni u ugovorenom obimu i kvalitetu.

Uvidom u realizaciju po trećoj privremenoj situaciji za partiju 2 utvrđeno je da su pojedini radovi izvedeni u većem obimu od obima radova predviđenih predračunom i predmerom u iznosu od najmanje 519.000 dinara. Kako do završetka budžetske godine nije izvršen konačan obračun radova ne može se utvrditi da li će prekoračenje obima pojedinih radova uticati i na povećanje ukupne vrednosti investicije, zaključio je revizor.

Izvedeni radovi bez zaključenog ugovora su pravno nevažeći. Isplatom ovih radova dobavljaču izvršena je isplata na teret budžetskih sredstava bez pravnog osnova.

 

Direktor Direkcije za izgradnju pokrenuo je postupak javne nabavke radova na investicionom održavanju ulica i trotoara asfaltom, donošenjem odluke 21.maja 2015. Nabavka je sprovedena u tri partije: presvlačenje asfaltom Takovske, Nemanjine prvi deo, Dunavske i trotoara u Dunavskoj do Partizanske  u iznosu od 12.500.000 dinara bez PDV-a. Ugovor po Partiji 1 zaključen je 15.jula 2015. sa PZP Požarevac na 12.384.000 dinara bez PDV-a. Izvođač radova je u ugovoru definisao da će radove izvršiti sa podizvođačem RIO iz Kostolca, koji će izvoditi radove na humuziranju i hortikulturi.

Naručilac nije zaključio aneks ugovora za povećani obim radova na pojedinim pozicijama u iznosu od najmanje 850.000 dinara.

Komisija za primopredaju radova nije sačinila zapisnik o primopredaji radova.

 

Direktor Direkcije za izgradnju je pokrenuo postupak javne nabavke radova na izgradnji kružnog toka na raskrsnici ulica Čede Vasovića, Koste Abraševića i Industrijske, donošenjem odluke 18.maja 05.2015. Procenjena vrednost nabavke iznosila je 11.250.000 dinara bez PDV-a. Blagovremeno je pristigla samo jedna zajednička ponuda ponuđača PZP Požarevac i Gorionik, sa podizvođačem Mašinkop iz Šapca. Ugovor o izgradnji kružnog toka, zaključen je 2.jula.2015. Ugovorena vrednost radova iznosila je 11.243.000 dinara bez PDV-a.

Naručilac nije sproveo pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, iako je došlo do nepredviđenih radova u iznosu od najmanje 461.000 dinara.

Komisija za primopredaju radova nije sačinila zapisnik o primopredaji radova.

 

Direktor Direkcije za izgradnju je pokrenuo otvoreni postupak javne nabavke radova investicionog presvlačenja asfaltom ulice Koste Abraševića, donošenjem odluke 20.jula 2015. Procenjena vrednost radova iznosila je 19.027.000 dinara bez PDV-a. Ugovor je zaključen 14.septembra 2015. sa ponuđačem PZP Požarevac. Ugovorena vrednost radova iznosila je 18.978.000 dinara bez PDV-a, a rok za izvođenje 60 kalendarskih dana.

Naručilac nije zaključio aneks ugovora za povećani obim radova na pojedinim pozicijama u iznosu od najmanje 1.932.000 dinara.

Komisija za primopredaju radova nije sačinila zapisnik o primopredaji radova.

 

 

Vrtići

 

Predškolska ustanova zaključila je 17.novembra 2015. ugovor sa firmom Partenon iz Požarevca. Ugovorena je vrednost nabavke u iznosu od 13.265.000 dinara sa PDV-om. Period važenja ugovora bio je 90 radnih dana od dana uvođenja u posao. Aneks ugovora zaključen je istog dana kada i ugovor, a maksimalna vrednost avansa promenjena sa 20 na 50 % od vrednosti ponude sa PDV-om.

Na osnovu avansne situacije evidentirana je obaveza prema dobavljaču, a avans za imovinu u pripremi nije evidentiran već je zadužen konto.

Konkursna dokumentacija sadržala je stavku pod nazivom razni radovi koji su iznosili 10 % ukupnih radova kod svakog vrtića, pri čemu naručilac nije definisao šta čine ti radovi. Umesto navedenih raznih radova izvedeni su viškovi radova u vrtićima Leptirić, Majski cvet i Neven, od ukupno 1.232.000 dinara. Građevinski dnevnik i knjiga nisu overeni od strane nadzornog organa. Poslednji list na kojem je konstatovan dan završetka radova ne sadrži podatak o datumu, te se ne može utvrditi kada su radovi završeni.

 

Direktor Predškolske ustanove „Ljubica Vrebalov“ pokrenuo je postupak javne nabavke demontaže postojeće i ugradnje nove PVC stolarije, donošenjem odluke 30.aprila 2015.

Odluka o dodeli ugovora doneta je 17.juna 2015. godine i izabran je Partenon iz Požarevca.

Sa izabranim ponuđačem direktor je zaključio ugovor 17.novembra 2015. u vrednosti od 11.054.000 dinara bez PDV-a, sa rokom za završetak radova od 90 radnih dana.

Naručilac je, suprotno zakonu, u Odluci o dodeli ugovora Poukom o pravnom leku odredio da se zahtev za zaštitu prava može podneti Republičkoj komisiji 8 dana od dana prijema odluke.

Drugi zahtev za zaštitu prava zaveden 30.septembra 2015. naručilac je objavio na portalu 5.oktobra 2015. umesto u roku od 2 dana od dana prijema zahteva.

Aneksom ugovora koji je zaključen 17.novembra 2015. godine, na sam dan zaključenja ugovora,  maksimalna vrednost avansa promenjena je sa 20 na 50% od vrednosti ponude sa PDV-om, što za 3.979.000 dinara više u odnosu na prvobitno ugovorenu vrednost avansa, za šta nisu istaknuti objektivni razlozi. Naručilac nije doneo odluku o izmeni ugovora niti je u roku od 3 dana od dana donošenja objavio odluku na Portalu javnih nabavki i dostavio izveštaj Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.

 

Zamerke revizora za dodeljivanje isključivog prava možete pročitati OVDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

]]>
Thu, 22 Dec 2016 15:27:00 +0100 Naše pare http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/36521/sta-je-revizor-zamerio-pozarevcu-za-javne-nabavke.html
Poskupljuju takse, samim tim i parkiranje u gradu http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/36501/poskupljuju-takse-samim-tim-i-parkiranje-u-gradu.html Od 1.januara 2017.godine u Požarevcu bi trebalo da poskupe takse koje naplaćuje grad. U ovoj kategoriji je i parkiranje na javnim površinama. Poskupljenje je za procenat projektovane inflacije u narednoj godini od 2,8 odsto. Neće poskupeti taksene tarife koje se odnose na isticanje firme na poslovnom prostoru i korišćenje reklamnih panoa van poslovnog prostora. Zvanično obrazloženje je da bi to bio novi namet za preduzetnike. ]]> Takse za korišćenje prostora na javnim površinama poskupljuju u proseku za 1 dinar po kvadratnom metru, u zavisnosti od zone postavljanja. Ovo se odnosi na letnje i zimske bašte, šankove, aparate za točenje sladoleda, prodaju kokica, krofni i drugog, kao i za pokretne tezge i prikolice za prodaju lubenica i dinja. Novina je da je uključena i prodaja novogodišnjih jelki (nova cena od 41 do 51 dinar po m2)

Za sajmove i druge javne priredbe jedinstvena cena po m2 povećava se na 528 dinara. Za promotivne akcije nova cena je 1.057 dinara po kvadratu, a za praznike iznosi 51 dinar po m2 dnevno, bez obzira na zonu.

Za vašar m2 dnevno je za pokretne objekte za zabavu i ugostiteljstvo 195 dinara, a za sve ostale 528 dinara.

Za seoske manifestacije dnevna taksa po m2 je 106 dinara.

 

Za držanje drumskih, motornih i priključnih vozila (osim poljoprivrednih) takse su usklađene sa zakonskim najvišim iznosima. Godišnja taksa za teretna vozila u odnosu na kubikažu je od 540 do 1.640 dinara. Za putnička vozila je od 540 do 5.450 dinara, za motocikle od 440 do 1.630 dinara. Za autobuse i buseve po registrovanom sedištu iznosi 50 dinara. Za priključna vozila po nosivosti od 440 do 2.180 dinara. Za vučna vozila po snazi motora, cena je od 1.630 do 4.380 dinara.

Za radna i specijalna vozila plaća se godišnja taksa od 1.090 dinara.

 

Za držanje sredstava za igru, cena dnevnog iznosa za jedno sredstvo, u zavisnosti od zone iznosi od 35 do 46 dinara.

 

Zauzimanje javnih površina građevinskim materijalom, postavljanje skela i montažnih objekata na gradilištima, dnevna taksa po metru kvadratnom, u zavisnosti od zone iznosi od 25 do 35 dinara.

 

Parkiranje:

 

Za jednokratno parkiranje nove cene važe od 1.debruara 2017.

Prva zona – 45 dinara

Druga zona – 30 dinara

 

Ostale cene biće više od 1.januara:

 

(za jedan mesec)

Povlašćeno parkiranje,  fizička lica, obe zone – 740 dinara

Povlašćeno parkiranje, pravna lica - 2.569 i 2.264 dinara

Pretplatne karte – 3.576 i 2.569 dinara

Rezervisana mesta – 11.450 i 8.587 dinara

Univerzalna karta za sve zone bez ograničenja – 4.724 dinara

 

Zatvoreni parkinzi

započeti čas – 50 dinara

naknada bez karte – 1.000 dinara

naknada za lom i oštećenja – 2.250 dinara

 

DNEVNA KARTA – 1.093 dinara

 

Odluku o poskupljenju iznosa lokalnih komunalnih taksi trebalo bi da donese skupština grada u subotu.

 

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

]]>
Wed, 21 Dec 2016 16:25:00 +0100 Naše pare http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/36501/poskupljuju-takse-samim-tim-i-parkiranje-u-gradu.html
Novi budžet sa 7 miliona evra nepotrošenog novca http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/36497/novi-budzet-sa-7-miliona-evra-nepotrosenog-novca.html Skupština Požarevca bi u subotu trebalo da raspravlja o predlogu budžeta Grada za 2017.godinu. Prema sadašnjim projekcijama, budžet za narednu godinu bi trebalo da iznosi 3,3 milijarde dinara. Prihodi su planirani na oko 2,5 milijarde, a ova razlika bi trebalo da se finansira sa oko 865 miliona dinara, koliko bi trebalo da ostane neutrošenog novca. To je oko 7 miliona evra koje Grad nije potrošio prethodnih godina. ]]>

Rashodi

 

Iz budžeta bi trebalo da se sufinansiraju dva projekta za koje grad očekuje sredstva iz razvojne pomoći Evropske unije. Reč je o projektima „Ruka pomoći“ za šta se očekuje oko 16,9 miliona dinara pomoći, uz sufinansiranje od oko 1,9 miliona dinara, kao i „Kultura nema granica“ za koji se od EU očekuje oko 29 miliona dinara, uz ukupno učešće od oko 10,1 milion dinara.

U budžetu su 52 kapitalna projekta za koje bi u 2017.godini trebalo da se utroši oko 560 miliona dinara. Samo dva projekta su nova, odnosno počinju naredne godine. To je projekat renoviranja sanitarnih prostorija u vrtiću Neven od 5,4 miliona dinara i revitalizacija centralnog broda fasade zgrade Načelstva, vredna 32,3 miliona dinara.

Projekat koji ulazi u 6.godinu u budžetu je izrada idejnog plana projekta izvorišta Ključ u Požarevcu, vredna 5,6 miliona dinara. U petu godinu u budžetu ulaze projekti izgradnje fekalne i kišne kanalizacije u industrijskoj zoni Požarevca.

Rashodi za zaposlene u budžetu su oko 596 miliona dinara, korišćenje roba i usluga 985 miliona, subvencije 110 miliona, a donacije i transferi 548 miliona dinara.  Za socijalnu pomoć je planirano 92 miliona, a za sport, crkve i nevladine organizacije 141 milion dinara.

Po programskoj klasifikaciji, najveći izdaci su funkcionisanje lokalne samouprave – 634 miliona, funkcionisanje predškolskih ustanova (vrtića) – 321 milion, funkcionisanje lokalnih ustanova kulture – 215 miliona i održavanje ulica i puteva – 208 miliona dinara. Javnu rasvetu platićemo 111 miliona, proizvodnju i distribuciju toplotne energije 197 miliona, upravljanje i snabdevanje vodom za piće – 36 miliona, upravljanje otpadnim vodama - 149 miliona, osnovne škole – 156 miliona, srednje škole – 106 miliona, zdravstvo – 18 miliona, sportske klubove (sa organizacijama) – 68 miliona dinara.

 

Neutrošena sredstva

 

Neutrošen novac iz prethodnih godina iznosi oko 865 miliona dinara.

Nešto više od polovine nije uspela da utroši gradska uprava – 449 miliona.      

Budžetski fond za zaštitu životne sredine prenosi 366 miliona dinara. Od toga su projekti:

Toplifikacije – 137 miliona, Komunalnih službi – 13,6 miliona, Vodovoda i kanalizacije – 14,1 milion, gradska uprava Požarevca 133 miliona i gradska opština Kostolac – 67,4 miliona.

Poljoprivreda i ruralni razvoj prenose 43,9 miliona

Ustanove kulture nisu utrošile 4 miliona, a mesne zajednice 20 hiljada dinara.

 

Prihodi

 

Najveće prihode budžet ostvaruje od poreza na zarade -1,04 milijardi i poreza na imovinu  - 364 miliona dinara.  Ustupljeni prihodi čine gotovo polovinu ukupnih prihoda – 49,8 %.

 

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

]]>
Wed, 21 Dec 2016 14:09:00 +0100 Naše pare http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/36497/novi-budzet-sa-7-miliona-evra-nepotrosenog-novca.html
Nemate isključivo pravo http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/36416/nemate-iskljucivo-pravo.html Ne postoji osnov da “Komunalne službe” i “Vodovod i kanalizacija” u Požarevcu budu izuzeti od Zakona o javnim nabavkama kad je upitanju rekonstrukcija vodovodne mreže, čišćenje kišne kanalizacije i održavanje i čišćenje deponija, navela je Državna revizorska institucija u izveštaju o poslovanju Grada Požarevca u 2015.godini. ]]>

Skupština Požarevca je 19.marta 2014.godine, na sednici  usvojila izmene i dopune Odluke o komunalnom uređenju i Odluke o Vodovodu i kanalizaciji kojima je javnim preduzećima dodelila isključivo pravo za obavljanje ovih delatnosti, čime je zaobišla obavezu raspisivanja javnih nabavki i omogućila da se poslovi koji se plaćaju iz budžeta direktno dodele “Vodovodu i kanalizaciji” i “Komunalnim službama”.

Međutim, revizor je utvrdio da nije bilo osnova za izuzeće Zakona o javnim nabavkama jer nije dokazano da “Vodovod i kanalizacija” ili “Komunalne službe” nemaju konkurenciju na tržištu.

Takođe, na ovaj način je Grad Požarevac  postupio suprotno odredbama i načelima iz Zakona o javnim nabavkama, ali i odredbama Zakona o budžetskom sistemu.

 

 

Od donošenja pomenutih odluka prošle su 2,5 godine (3 budžetske) tokom kojih je Direkcija za izgradnju direktno na osnovu spornih odluka skupštine zaključivala ugovore sa javnim preduzećima za navedene poslove.

 

Državni revizor se bavio samo pojedinim poslovima koji su realizovani na ovaj način u 2015.godini.

Tako je za zamenu azbestnih cevi u ulici Koste Abraševića u Požarevcu, utvrdio da je ugovorena vrednost radova iznosila 10.598.000 dinara sa PDV-om, kao i da su radovi za koje nije raspisana javna nabavka izvršeni za 7.252.000 dinara. Za to nije bilo osnova jer “Vodovod i kanalizacija” ima konkurenciju na tržištu, za šta je mišljenje dala i Uprava za javne nabavke.  Pored toga, primopredaja pomenutih radova nije izvršena komisijski u roku od 15 dana od završetka radova niti je sačinjen Zapisnik o primopredaji. Inače, samo u toj godini Direkcija za izgradnju i “Vodovod i kanalizacija” zaključili su poslove u vrednosti od 64.450.000 dinara.

 

Revizor je utvrdio da su po istom osnovu (suprotno Zakonu o javnim nabavkama) izvršeni i rashodi za kišnu kanalizaciju od najmanje 12.214.000 dinara.

Reč je o ugovorima Direkcije i Vodovoda o čišćenju slivnika kišne kanalizacije, čišćenju Brežanskog kanala, taložnika na kanalu u Stiškoj ulici i čišćenja same kišne kanalizacije i kolektora.

 

Revizor je utvrdio da su rashodi od najmanje 2.201.000 dinara izvršeni bez postupka javne nabavke za odžavanje gradskih i čišćenje divljih deponija u 2015.godini, po ugovoru Direkcije i Komunalnih službi, a  suprotno članu 39. Zakona o javnim nabavkama i članu 56.  Zakona o budžetskom sistemu. U prilog navedenoj konstataciji, revizor je ukazao na činjenicu da je JKP „Komunalne službe“ za ove poslove angažovalo druga pravna lica, te je vršilo „prefakturisavanje“ navedenih usluga prema Direkciji, što nedvosmisleno ukazuje na postojanje konkurencije.

 

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

]]>
Thu, 15 Dec 2016 15:09:00 +0100 Naše pare http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/36416/nemate-iskljucivo-pravo.html
Civilni sektor i mediji kao nadzor http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/36555/civilni-sektor-i-mediji-kao-nadzor.html Lokalne samouprave u Srbiji u obavezi su da formiraju lokalna tela za borbu protiv korupcije u skladu sa obavezama koja je Srbija prihvatila u okviru poglavlja 23 u pregovaračkom procesu pristupanja EU. ]]>

Član Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF) iz Niša, Zorica Miladinović kaže da LAF u Požarevcu moraju da čine ljudi sa ličnim i profesionalnim integritetom, a ne nekakvi odbornici i članovi političkih partija koje će kontrolisati vlast.

Ona je bila gost javne tribine u Požarevcu sa koje je upućen predlog medijima i nevladinom sektoru da konkurišu za sufinansiranje medijskih sadržaja i projekata udruženja građana sa temema koje se tiču prevencije korupcije i podizanja svesti o ovom problemu.

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) i LAF Niš zagovaraju da se model antikorupcijskog foruma u Nišu primeni i u svim gradovima u Srbiji, sa obavezom lokalnih samouprava da njihov rad finansiraju u lokalnom budžetu.

LAF u Nišu postoji od 2013.godine i formiran je nakon usvajanja Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj skupštini. Čine ga predstavnici nevladinog sektora, novinarskih udruženja, Agencije za borbu protiv korupcije i u njemu nema predstavnika vlasti i političkih partija.

Na inicijativu BIRODI od 2010.godine u Srbiji je formirano 10 LAF-ova, ali je samo niški ostvario svoju funkciju u pravom smislu.

Problem je, međutim, odnos lokalnih političara koja na razne načine pokušavaju da onemogući normalan rad ovog tela. Tako LAF nije u budžetu, a morao bi da bude. Njihova kancelarija 8 meseci nije imala struju pod čudnim izgovorima, a sada nemaju grejanje. 

LAF u Nišu je u prethodnom periodu zajedno sa BIRODI sproveo monitoring konkursa za medijsko sufinansiranje gde je otkrio niz nepravilnosti u trošenju javnih sredstava. Kontrolisali su primanja, imovinu i povezana lica sa funkcionerima u lokalnoj vlasti i pokrenuli postupke pred nadležnim institucijama.

 

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

]]>
Wed, 14 Dec 2016 00:51:00 +0100 Naše pare http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/36555/civilni-sektor-i-mediji-kao-nadzor.html
Koliko košta Van Gog u Požarevcu i ko plaća koncert? http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/36322/koliko-kosta-van-gog-u-pozarevcu-i-ko-placa-koncert.html U okviru programa dočeka Nove godine u centru Požarevca će nastupiti bend Van Gog, potvrđeno je Boom 93 u Turističkoj organizaciji. Inače, bilo kakvi detalji u vezi nastupa ili angažovanja ove grupe nisu prezentovani javnosti, niti je poznato koliko će bend da bude plaćen. ]]>

Zanimljivo je da informaciju o nastupu Van Goga nije objavila nijedna požarevačka ustanova, već je to uradio gradonačelnik Požarevca Bane Spasović, kratkom objavom na svom javnom profilu na fejsbuku. Tako je gradonačelnik u obaveštavanju građana ponovo zaobišao medije, ali ovog puta i ustanove čiji je osnivač grad.

Međutim, s kim se potpisuje ugovor o nastupu u novogodišnjoj noći? Uvidom u portal javnih nabavki jasno je da ne postoji  javna nabavke za izvođača za program dočeka Nove godine u Požarevcu. Inače, bend Van Gog nije nepoznat domaćoj i široj javnosti u regionu i nije moguće da njihov nastup može da košta manje od 500.000 dinara bez PDV-a (ograničen iznos za sprovođenje javne nabavke).

Turistička organizacija koja je prethodnih godina organizator programa dočeka u centru grada nije raspisala javnu nabavku. Upitana zbog čega to nije urađeno, direktorka Jelena Vukazić nam je kratko rekla da jedino što može da potvrdi jeste da će bend Van Gog nastupiti u novogodišnjoj noći, ali da o  svemu ostalom ne može da priča.

S druge strane, Boom 93 je dobio potvrdu iz dva nezavisna izvora da ove godine angažovanje muzičkog izvođača ne ide preko Turističke organizacije Požarevca, kao i da se usluge Van Goga ne dobijaju u postupku javne nabavke.

Isti izvori su nam potvrdili da se Van Gog angažuje ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji sa Kulturno-sportskim centrom, kao i da vrednost tog ugovora može da bude do 500.000 dinara.

Potvrdu ove informacije nismo mogli da dobijemo u telefonskom razgovoru sa direktorom Kulturno sportskog centra Nenadom Mitićem.

Nije jasno za koji novčani iznos Van Gog nasupaju, odnosno na koji način i iz kojih izvora finansiranja će sredstva za njihov nastup da budu isplaćena i koliko će to koštati građane Požarevca.

Pokušali smo da ove odgovore dobijemo i od gradonačelnika Baneta Spasovića, ali nam ništa konkretno nije rečeno.

Boom 93 nezvanično saznaje i da ugovor o nastupu Van Goga do trenutka objavljivanja ovog teksta nije potpisan.  

Inače, Van Gog bi navodno trebalo da sviraju svoje najveće hitove od 23 časa do pola sata iza ponoći. Pojedini mediji objavili su da će bina za njihov nastup da bude postavljena ispred hotela Dunav sa pogledom na kružni tok.

 

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

]]>
Fri, 9 Dec 2016 12:48:00 +0100 Naše pare http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/36322/koliko-kosta-van-gog-u-pozarevcu-i-ko-placa-koncert.html
Novinari sami obišli radove. Evo šta smo videli (FOTO) http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/36163/novinari-sami-obisli-radove.-evo-sta-smo-videli-foto.html Dve nedelje nakon zvaničnog završetka građevinske sezone u Požarevcu se još uvek obavljaju radovi u više ulica na saobraćajnoj infrastrukturi, toplifikacionoj mreži i fekalnoj kanalizaciji. Novinari Boom 93 obišli su 5 lokacija u gradu gde su radovi u toku, međutim na samo jednoj su uspeli da uoče tablu sa informacijama o radovima koji se izvode. U pitanju su radovi na toplifikacionoj mreži u Jugovićevoj ulici kod vrtića Danica i ispred MZ Radna Mala, kao i radovi na izgradnji kolovoza i trotoara u ulicama Knez Milošev venac i Šumadijska. ]]>

Obaveštenje o građevinskim radovima zatekli smo samo u Jugovićevoj ulici gde je u toku izgradnja sekundarne toplifikacione mreže čime se omogućava priključenje 80 objekata na daljinski sistem grejanja. Dužina trase sa priključcima je 2.481 metar. Izvođači su WELDING Velika Plana, MINEL ENIM Smederevo i 28.JUNI iz Smedereva. Radovi su počeli 26.septembra,a rok za završetak je 120 kalendarskih dana od uvođenja izvođača u posao. Vrednost ugovora za radove je oko 15,1 milion dinara sa PDV-om. Zbog izvođenja radova na ovoj lokaciji onemogućen je saobraćaj vozilima kroz deo Jugovićeve ulice iz smera Boškove i Kolubarske, kao i kroz ulice Krajinska i Vojvođanska.

 

 

Kod vrtića “Danica Radosavljević” saobraćaj je ponovo moguć kroz nekoliko ulica. Otvoreni rovovi na izgradnji mreže gradskog grejanja su u delu Balkanske, Bate Bulića i Miodraga Markovića i par manjih ulica koje izlaze na Ratarsku. Inače, na ovom potezu je donedavno potpuno bio onemogućen saobraćaj u delu naselja od vrtića do ulice Bate Bulića, kao i od Balkanske do Ratarske ulice. Zanimljivo je da je javna nabavka za ovu lokaciju raspisana još 29.decembra prošle godine. Od 4 pristigle ponude, komisija je dve odbila kao neprihvatljive, a posao 25.januara 2016.godine dodelila grupi ponuđača koju čine: VIS Beograd i Termomont Beograd za 14,7 miliona dinara sa PDV-om.

Grupa ponuđača koju čine WELDING Velika Plana i UNITED ENGINEERING Požarevac 5.februara podnosi zahtev za zaštitu prava. U ponovljenom ocenjivanju ponuda, 14.jula komisija konstatuje da je pogrešno ocenila ponudu ponuđača koju čine MINEL ENIM, 28 JUNI i JASTREBAC DIMNJACI i posao dodeljuje toj grupi preduzeća kao najpovoljnijem ponuđaču za 13,4 miliona dinara sa PDV-om. Rok za završetak radova je 90 dana.

 

Nedavno je otvoreno još jedno gradilište ispred Mesne zajednice “Radna Mala”. Između dva ponuđača, komisija je krajem septembra posao dodelila MINEL ENIM i 28.JUNI kao najpovoljnijem ponuđaču, dok je druga ponuda odbijena jer je premašila vrednost javne nabavke. Rok za izvođenje radova je 90 dana.

 

Nakon tri gradilišta na kojima se postavljaju cevi za grejanje, obišli smo Šumadijsku ulicu. Radovi na izgradnji kolovoza i popločavanju trotoara se izvode od Proleterske do Čede Vasovića. Bila su dva ponuđača na javnoj nabavci za ovu ulicu, Neimar put je ponudio 24,9 miliona dinara bez PDV-a, a posao je dodeljen Preduzeću za puteve za 24,5 miliona dinara bez PDV-a, odnosno 25 miliona dinara sa PDV-om. Ugovor je zaključen još 9.septembra. Rok za izvršenje radova je 45 kalendarskih dana od uvođenja izvođača u posao.

Na licu mesta nismo zatekli tablu sa obaveštenjem o radovima koji se izvode, već samo obaveštenja građanima o tome da 10.10. počinju radovi na izgradnji trotoara. Primetili smo da je na delu ulice je urađen prvi sloj asfalta koji je zatim oglodan oko šahti kanalizacije.

 

 

U toku je izgradnja kolovoza i trotoara u ulici Knez Milošev venac. Ni ovde nismo zatekli obaveštenje o građevinskim radovima. Na javnoj nabavci se pojavljuju isti ponuđači kao i za Šumadijsku ulicu, s tim što je Preduzeće za puteve ponudilo 40 miliona dinara bez PDV-a, a ugovor je dodeljen sa Neimar put za 39,5 miliona dinara bez PDV-a, odnosno 47,4 miliona dinara sa PDV-om. Ugvor je zaključen još 13.septembra. Ovde je rok 60 kalendarskih dana od uveđenja u posao.

Deo ulice i trotoara je u potpunosti asfaltiran od Moše Pijade do kapije železničke stanice, s tim što saobraćaj nije pušten. Mašine su trenutno na raskrsnici sa Braničevskom, ali se radi na iskopima za trotoar u donjem delu ulice. Knez Milošev venac bi trebalo da bude završena u čitavoj dužini do Kosovske.

 

Inače, juče je radove u Knez Milošev venac obišao jedan od članovagradskog veća, Dragan Kostić koji je, kako se navodi na sajtu Grada Požarevca,  izrazio zadovoljstvo dinamikom i kvalitetom. Novinari nisu bili pozvani, pa smo sami obišli gradilišta da vidimo kakvo je stanje na terenu.

 

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

]]>
Wed, 30 Nov 2016 22:59:00 +0100 Naše pare http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/36163/novinari-sami-obisli-radove.-evo-sta-smo-videli-foto.html
Budžetska rezerva: Gvardija, turnir u odbojci, otpremnina Miomiru Iliću... http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/36121/budzetska-rezerva-gvardija-turnir-u-odbojci-otpremnina-miomiru-ilicu....html Svi već znamo da su Goran Bregović i njegov projekat Bijelo dugme za nastup u Požarevcu plaćeni 4,8 miliona dinara sa PDV-om. Izveštaj o troškovima LJKI još nije objavljen, ali izveštaj o prenosu sredstava iz tekuće budžetske rezerve otkriva plaćanja iz budžeta za pojedine izvođače. ]]>

Tako je za nastup orkestra koji je predstavljen kao “Gvardija” povodom nastupa u okviru pratećeg programa Ljubičevskih konjičkih igara plaćen iz rezerve 435.000 dinara Centru za kulturu na ime dodatnih sredstava.

Centru za kulturu odobrena su i dodatna sredstva za isplatu honorara  Tamburaškog orkestra u iznosu od 238.700 dinara.   

U nekoliko navrata isplaćivana su dodatna sredstva za organizaciju Ljubičevskih konjičkih igara, a za sređivanje trofejne sale i popravku manježa u Ergeli Ljubičevo, Direkciji za izgradnju isplaćeno je 4.548.944 dinara.

Između ostalog, iz tekuće budžetske rezerve novac je dobio i Odbojkaški klub “Mladi radnik”, 997.780 dinara za organizovanje finalnog turnira kupa Srbije u odbojci. Novac od 216.000 dinara odobren je za isplatu otpremnine za odlazak u penziju tadašnjem gradonačelniku Miomiru Iliću.

Sve isplate zaključno sa septembrom možete pogledati OVDE, od 76-84.strane.

 

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

 

 

 

 

]]>
Mon, 28 Nov 2016 14:54:00 +0100 Naše pare http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/36121/budzetska-rezerva-gvardija-turnir-u-odbojci-otpremnina-miomiru-ilicu....html
Šta otkrivaju rebalans i izvršenje budžeta? Direkcija, LJKI, vrtić, investicije http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/36070/sta-otkrivaju-rebalans-i-izvrsenje-budzeta-direkcija-ljki-vrtic-investicije.html Treći rebalans i izveštaj o izvršenju budžeta Požarevca u prvih 9 meseci koje je usvojila skupština otkrili su koliko je Direkcija za izgradnju koja se gasi uspešno trošila novac. Takođe, koliko su iznosile donacije koje je grad dobio za Ljubičevske konjičke igre, kao i kako je prošao zahtev za prijem u stalni radni odnos ukupno 33 zaposlenih u vrtićima. Pored toga, vidljivo je da su vrtićima više nego udvostručeni troškovi za novčane kazne po rešenjima sudova, kao i da postoji višegodišnji problem u realizaciji pojedinih važnih investicija za Grad Požarevac. ]]>

Izmenama budžeta kompletan finansijski plan Direkcije u ukupnom iznosu od 852.962.154 dinara u budžetu i dalje ostaje pod istom stavkom. Razlika do punog iznosa finansijskog plana Direkcije za izgradnju od 595.382.412 dinara, preneta je na određene aproprijacije u gradskoj upravi. Ukoliko je  

ukupan finansijski plan iznosio 1.448.344.566 dinara, to znači da je Direkcija za izgradnju zaključno do kraja novembra realizovala 59 odsto svog finansijskog plana.

Ovaj procenat nije za pohvalu, ali je bolji u odnosu na prethodne godine.

Iako ukupni balans prihoda i troškova budžeta Požarevca iznose 4.183 miliona dinara, realni prihodi ove godine su 2.465 miliona dinara. To je 59 odsto budžeta, a razliku čini novac koji budžet nije uspeo da utroši prethodnih godina – 1.718 miliona dinara (41 odsto).

 

Neutrošena sredstva i izvršenje

 

U oktobru ove godine, prilikom drugog rebalansa budžeta, mogao je da se vidi i raspored tih neutrošenih sredstva iz prethodnih godina. Najviše novca koji grad nije uspeo da potroši išao je preko Direkcije za izgradnju – oko 758 miliona dinara.

Ako bismo posmatrali neutrošena  sredstva do 2016.godine po pojedinačnim stavkama, ovo su neke od investicija koje je trebalo da se zatvore, a nisu:

-sanacija gradske komunalne deponije – 39 miliona dinara

-više od 20 projekata vezanih za širenje toplifikacione mreže (343 miliona) od kojih je najskuplji za lokaciju oko vrtića “Danica” u Burjanu – 69 miliona dinara.

-nabavka klasičnih kontejnera (1,1 m3) – 12 miliona dinara

- izrada projektne dokumentacije za rezervoar vode na Tulbi – 12,5 miliona dinara

-podsticaji u poljoprivredi i program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta – ukupno 97 miliona dinara

-završetak toplifikacije u Petki – 59 miliona dinara

-sekundarna mreža fekalne kanalizacije u Lučici – 64 miliona dinara

- kišna kanalizacija u PP odred + kišna kanalizacija Varoško brdo  –  67 miliona dinara

Ukoliko se posmatra izvršenje budžeta do kraja septembra, grad je uspeo da potroši 51 odsto novca u budžetu. Škripi realizacija kapitalnih investicija sa svega 41 odsto za 9 meseci.

Nisko izvršenje u programskom delu je kod strateškog, prostornog i urbanističkog planiranja – 22 odsto, vodosnabdevanja – 26 odsto, održavanja deponija – 5 odsto, proizvodne infrastrukture – 19 odsto,  razvoja poljoprivrede – 4 odsto, zaštite životne sredine – 21 odsto.

Ako bismo se kretali po pojedinačnim stavkama za investicije koje smo u ovom tekstu naveli da nisu bile zatvorene do kraja 2015.godine,izvršenje u prvih 9 meseci bilo je:

- sanacija gradske komunalne deponije – 39 miliona, realizacija 1,5 odsto

-toplifikacija, lokacija oko vrtića “Danica” u Burjanu – 69 miliona, realizacija 45 odsto

-nabavka klasičnih kontejnera (1,1 m3) – 12 miliona dinara, realizacija 0 (nula) odsto

- izrada projektne dokumentacije za rezervoar vode na Tulbi – 12,5 miliona dinara, realizacija 0 (nula) odsto

-podsticaji u poljoprivredi i program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta – ukupno 116  miliona dinara, realizacija 4 odsto

-sekundarna mreža fekalne kanalizacije u Lučici – 64 miliona dinara,izvršenje 61 odsto

- kišna kanalizacija u PP odred + kišna kanalizacija Varoško brdo  –  67 miliona dinara, izvršenje 95 odsto

Ostaje da se vidi šta će pokazati izvršenje budžeta za celokupnu 2016.godinu, ali je utisak da se u mnogim bitnim investicijama kasni, odnosno da su duboko zašle u poznu jesen i kraj građevinske sezone.

 

Ljubičevske konjičke igre

 

Vratimo se na stavke koje su iskazane u poslednjem rebalansu budžeta za 2016.godinu.

Uvećanje prihoda iskazano je po osnovu više novca koji je ostvaren od prodaje ulaznica za Ljubičevske konjičke igre – 362 hiljade dinara i po osnovu donacija za LJKI od 4,6 miliona dinara. U odnosu na prethodni rebalans, sredstva za LJKI su sa 31 milion dinara uvećana na čitavih 39 miliona dinara. Gradonačelnik javnosti duguje finansijski izveštaj o igrama. Prvobitno je obećao da će to učiniti do 15.oktobra.

 

Donacije

 

Grad je uvećao donacije od međunarodnih institucija na čitavih 1,5 miliona dinara. Razlog je odobren novac za projekat “Opštinski ekonomski razvoj u istočnoj Srbiji” – oko 1,1 milion dinara. Projekat predviđa unapređenje upravljanja imovinom, prikupljanje poreza na  imovinu, te povećanje sopstvenog prihoda opština koji se inače upotrebljava za modernizaciju  javnih usluga građanima i privatnom sektoru. Projekat zajedno  sa  nemačkim  Saveznim  ministarstvom  za  ekonomsku  saradnju i razvoj (BMZ) i u partnerstvu sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GIZ) u Istočnoj  Srbiji, sprovodi Švajcarska  agencija  za  razvoj  i saradnju  (SDC).

 

Vrtić i zaposleni

 

Kod vrtića je došlo do promena u aproprijacijama. Pre svega zbog isplate novembarske plate zaposlenima, ali i nekih neplaniranih rashoda, poput novčanih kazni po rešenjima sudova. Boom 93 je ranije pisao da je zatražena saglasnost za prijem u stalni radni odnos 22+11 zaposlenih u vrtićima. Međutim, taj zahtev nije u potpunosti prošao, objasnio je načelnik finansija Milan Dabić.

Mi imamo saglasnost za 22 plus 5 zaposlenih za 2 objekta predškolske ustanove. Nismo dobili saglasnost u potpunosti za 11 zaposlenih od strane nadležnog ministarstva, odnosno vladine komisije. Tako da nam ministarstvo finansija nije priznalo tu masu sredstava za plate. Međutim, na bazi dobijenih saglasnosti i na bazi pisanih saglasnosti Ministarstvu finansija, pravdaćemo ovu masu sredstava za isplatu plata”, rekao je on.

 

Uvidom u budžet došlo je do uvećanja plate i doprinosa za nekih 8 miliona dinara, socijalna davanja su umanjena sa 8 na 3,2 miliona dinara, transferi i donacije umanjeni sa 14 na 10 miliona, a novčane kazne po rešenjima sudova uvećane sa 300 hiljada na 700 hiljada dinara.  

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

 

 

]]>
Fri, 25 Nov 2016 06:52:00 +0100 Naše pare http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/36070/sta-otkrivaju-rebalans-i-izvrsenje-budzeta-direkcija-ljki-vrtic-investicije.html
Ne žurite, ovo su vrlo važni projekti za Požarevac, ali ugovori još nisu potpisani http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/36047/ne-zurite-ovo-su-vrlo-vazni-projekti-za-pozarevac-ali-ugovori-jos-nisu-potpisani.html Grad Požarevac je na dobrom putu da u narednom periodu realizuje 4 projekta iz programa prekogranične saradnje sa Rumunijom. Reč je o projektima koji su vezani za kulturu, sport i reagovanje u vanrednim situacijama. Ukupna vrednost projekata je oko 2,3 miliona evra, dok bi realno učešće grada iznosilo oko 300 hiljada evra. ]]>

Za projekte koji su konkurisali za realizaciju po poslednjem pozivu IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija odobreno je finansiranje. To, međutim, ne znači da će ovi projekti biti realizovani jer je potrebno da se dostavi kompletna dokumentacija, a postoji i rizik da neko od partnera odustane.

Grad Požarevac pre konačnog odobrenja mora da predvidi sredstva za realizaciju u budžetu za 2017.godinu. Pored nešto više od 300 hiljada evra, što je 15 odsto ukupne vrednosti projekata, Požarevac bi trebalo da predvidi i dodatna sredstva za sufinansiranje.

U dva projekta grad je vodeći nosilac aktivnosti.  Reč je o projektima “Kultura nema granica” i “Unapređenje reagovanja u vanrednim situacijama...” .

“Kultura nema granica” je projekat koji bi Požarevac trebalo da realizuje sa opštinom Anina u Rumuniji.

Kroz projekat bi trebalo da se nabavi bina dimenzija 10x8 – 88.276 evra, balon-hala sa pomoćnim prostorijama dimenzija 50x30x10 metara i terenom dimenzija 45x25 metara – 92.000 evra i 20 info-pultova dimenzija 2x1 metar u vrednosti od 10.000 evra. Realizacija projekta je 12 meseci.

 “Unapređenje reagovanja u vanrednim situacijama...” je projekat u kome su partneri Opština Velika Plana i Gataja (ROU). Realizacijom projekta  trebalo bi da se dobije projektno-tehnička dokumentacija za zaštitu od voda na području sela Maljurevac, Bradarac i Bubušinac. Takođe trebalo bi da bude izrađena i Studija izvodljivosti.

Kao partner Požarevac se pojavljuje u projektima “Štitom okolinu, štitimo život” i “Priprema, pozor, sport!!!”

U projektu “Štitimo okolinu, štitimo život” vodeći partner je Opština Rešica, dok su partneri Požarevac i Kučevo. Kroz projekat bi trebalo da se nabave 2 kamiona – 52.000 evra, 2 džipa – 30.000 evra, detektor merenja kvaliteta vazduha – 20.000 evra, GPS uređaj – 2.000 evra, 3 laptopa – 2.100 evra, cisterna za vodu za piće kapaciteta 7.000 litara – 200.000 evra, 2 paketa mobilne opreme za vanredne situacije – 60.000 evra, 30 rančeva sa opremom za gašenje požara – 3.000 evra, pumpu za ispumpavanje vode kapaciteta 1.600 litara/minut – 30.000 evra, mobilnu branu dužine 1.000 metara – 180.000 evra, vodootpornu lampu za šlem – 2.000 evra, radio-stanicu – 1.000 evra, ronilačko odelo – 7.500 evra, set alpinističke opreme – 5.000 evra, paket opreme za prvu pomoć – 3.500 evra, mobilnu kuhinju na kamionu – 60.000 evra, topli šator za 100 ljudi – 26.000 evra i agregat sa osvetljenjem – 2.000 evra.

 

U projektu “Priprema, pozor, sport!!!” vodeći partner je opština Rešica (ROU), a partneri su Požarevac i Kikinda. Kroz projekat bi trebalo da se izgradi sportska hala u okviru Poljoprivredne škole “Sonja Marinković” u Požarevcu, za čiju izgradnju i opremanje ukupna vrednost radova iznosi 497.400 evra. Trajanje projekta je 24 meseca.

Podsećamo da za ove projekte nisu potpisani ugovori i da su odobreni za finansiranje. Ukoliko u narednom periodu sve bude u redu sa dokumentacijom, odobrenjima i dozvolama, kao i ukoliko svi partneri ostanu pri odluci da učestvuju, uslediće i potpisivanje ugovora i realizacija.

Pojedini lokalni mediji pompezno su objavili da je grad dobio preko 1,7 miliona evra za tri projekta prekogranične saradnje, pozivajući se na obaveštenje koje je juče gradonačelnik dao poslanicima za skupštinskom govornicom.

 

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

 

]]>
Wed, 23 Nov 2016 13:41:00 +0100 Naše pare http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/36047/ne-zurite-ovo-su-vrlo-vazni-projekti-za-pozarevac-ali-ugovori-jos-nisu-potpisani.html
1.000.000 € bi moglo da nas košta smeće http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/36015/1.000.000-%E2%82%AC-bi-moglo-da-nas-kosta-smece.html Ukoliko se nastavi trenutna dinamika odlaganja otpada u Požarevcu, postojeću deponiju grad će moći da koristi do kraja 2018.godine, saznaje Boom 93 u gradskoj upravi. Ukoliko dođemo u situaciju da zabrani deponovanje smeća, građane bi moglo skupo da košta vreme koje je izgubljeno u traženju najoptimalnijeg rešenja za novu regionalnu deponiju. ]]>

U situaciji kada Požarevac ni posle 10 godina pregovaranja sa okolnim opštinama i gradovima nije rešio pitanje regionalnog odlaganja otpada, nema mnogo mogućnosti koje su na raspolaganju, rekao nam je savetnik gradonačelnika za ekologiju i zaštitu životne sredine, Dragan Ćurčija.

Za izgradnju nove regionalne deponije potrebno je od 2 do 5 godina, a kako nema pomaka na ovom polju, jedna od opcija koja bi mogla da uđe u razmatranje je uslužno odlaganje na sanitarnim deponijama u okolnim gradovima i opštinama.

Najbliža sanitarna deponija Požarevcu nalazi se u Lapovu. Jedan dan odlaganja na ovoj deponiji košta 3.500 dinara po toni. Danas se u Požarevcu dnevno deponuje oko 330 kubika otpada, što odgovara količini od 100 tona smeća.

Ukoliko sanitarna deponija u Lapovu ostane jedina opcija, a to nije nemoguće s obzirom na standarde koje će Srbija morati da primenjuje u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, Grad Požarevac bi godišnje morao da plaća oko 128 miliona dinara ili nešto više od 1.000.000 evra za odlaganje smeća.

Pregovori o izgradnji regionalne deponije koju bi zajednički koristili Smederevo, Požarevac, Kovin i Veliko Gradište trenutno su u zastoju. Jedan od razloga je lokacija deponije – Segda Jelen Do kod Smedereva. Kako nezvanično saznajemo u gradskoj upravi u Požarevcu, na lokaciji od 12 hektara problem su nerešeni imovinsko-pravni odnosi.

 

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

]]>
Tue, 22 Nov 2016 11:20:00 +0100 Naše pare http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/36015/1.000.000-%E2%82%AC-bi-moglo-da-nas-kosta-smece.html
Određenim kategorijama stanovništva povlastice u plaćanju komunalnih usluga u gradu http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/35991/odredjenim-kategorijama-stanovnistva-povlastice-u-placanju-komunalnih-usluga-u-gradu.html Dvanaest grupa stanovništva će naredne godine ostvariti pravo na subvencionisane cene komunalnih usluga, objavljeno je na portalu Grada. ]]>

Subvencionisane će biti usluge vodovoda, kanalizacije i usluge odnošenja smeća. Iznos subvencija za upotrebu vode i kanalizacije, izražava se u kubnim metrima i obračunava kroz umanjenje cene vode. Olakšica kod plaćanja smeća izražava se u procentima.

U stambenim objektima, od ukupne upotrebe vode i kanalizacije biće umanjeno 9 kubnih metara, dok se individualnim domaćinstvima umanjuje 14 kubnih metara. Subvencija za iznošenje i deponovanje smeća iznosiće 100 odsto.

Korisnici socijalne pomoći, slepi, gluvi, građani sa decom ometenom u razvoju, primaoci najnižih penzija, korisnici prava na pomoć i negu u kući i oni koji su ostali bez radne sposobnosti, neke su od grupa ljudi koje ostvaruju pravo na subvencije.

Mogućnost prijave imaju i korisnici usluge za podršku u stanovanju, borci, ratni vojni invalidi, porodice palih boraca, osobe obolele od cerebralne paralize, oboleli od distrofije i građani na dijalizi, sa transplantiranim organima ili hroničnim bubrežnim oboljenjima.

Opšti uslovi su posedovanje državljanstva i lične karte čije fotokopije prilažu punoletni članovi domaćinstva. Za maloletnike se predaje prijava prebivališta i izvod iz matične knjige rođenih. Korisnik usluge mora biti prijavljen na teritoriji Požarevca najmanje pola godine pre podnošenja prijave za subvenciju.

Posebnim uslovima se dokazuje stanje na osnovu koga se navedene grupe pojedinaca ili porodica prijavljuju za olakšice pri plaćanju komunalija.

Prošle godine je za ovu namenu budžetom opredeljeno 6,5 miliona dinara. Kada je reč o količini subvencionisanih kubnih metara vode i procenata kod iznošenja smeća, subvencije za narednu godinu identične su ovogodišnjim.  Građani se mogu prijaviti u zgradi Gradske uprave.

 

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

 

 

 

 

Subvencionisane0 će biti usluge vodovoda, kanalizacije i usluge odnošenja smeća. Prema informacijama sa portala grada Požarevca, iznos subvencija za distribuciju vode, izražava se u kubnim metrima i obračunava kroz umanjenje cene vode. Olakšica kod plaćanja smeća izražava se u procentima.

U stambenim objektima, od ukupne upotrebe vode i kanalizacije biće umanjeno 9 kubnih metara, dok se individualnim domaćinstvima umanjuje 14 kubnih metara. Subvencija za iznošenje i deponovanje smeća iznosiće 100 odsto.

Pravo na spomenute platežne pogodnosti imaće delovi stanovništva kojima su uslovi života otežani po nekoliko osnova. Korisnici socijalne pomoći, slepi, gluvi, građani sa decom ometenom u razvoju, primaoci najnižih penzija, korisnici prava na pomoć i negu u kući i oni koji su ostali bez radne sposobnosti, neke su od grupa ljudi koje ostvaruju pravo na subvencije.

Mogućnost prijave imaju i korisnici usluge za podršku u stanovanju, borci, ratni vojni invalidi, porodice palih boraca, osobe obolele od cerebralne paralize, oboleli od distrofije i građani na dijalizi ili sa transplantiranim organima.

Opšti uslovi su posedovanje državljanstva i lične karte čije fotokopije prilažu punoletni članovi domaćinstva. Za maloletnike se predaje prijava prebivališta i izvod iz matične knjige rođenih. Korisnik usluge morao je biti prijavljen na teritoriji Požarevca najmanje pola godine pre podnošenja prijave.

Posebnim uslovima se dokazuje stanje na osnovu koga se navedene grupe pojedinaca ili porodica prijavljuju za olakšice pri plaćanju komunalija. Građani se mogu prijaviti u zgradi Gradske uprave.

]]>
Mon, 21 Nov 2016 11:53:00 +0100 Naše pare http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/35991/odredjenim-kategorijama-stanovnistva-povlastice-u-placanju-komunalnih-usluga-u-gradu.html
Požarevac neće biti grad meda http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/35971/pozarevac-nece-biti-grad-meda.html Postojala je mogućnost da u Požarevcu konačno bude izgrađena fabrika u industrijskoj zoni. Međutim, druge lokalne samouprave ponudile su bolje uslove, pa je još jedna potencijalna investicija pala u vodu. ]]>

Grad Požarevac je nedavno dobio ponudu za saradnju od Saveza pčelarskih organizacija Srbije za uspostavljanje pogona za otkup i plasman meda. Pogon bi predstavljao  sabirni centar za med svih pčelara Srbije, za izvoz, ali i za pakovanje proizvoda za srpske i inostrane lance trgovina.  

Među 32 lokalne samouprave s kojima je Savez ostavrio kontakt, najbolje uslove ponudila je Rača.

 

Problem sa izgradnjom fabrike nije bila lokacija, već to što Savez pčelarskih organizacija ne raspolaže dovoljnim sredstvima za izgradnju pogona u celosti. Zbog toga se u Srbiji tražila lokalna samouprava koja bi pružila najoptimalnije finansijske i infrastrukturne uslove.

Biznis plan i nacrt projekta izgradnje objekta za otkup i pakovanje meda sačinjen je 2011.godine, a ukupna projekcija ulaganja iznosi ukupno 637.729 evra. Ukupna površina objekta za prijem, skladištenje, pripremu i pakovanje meda je 840 kvadrata.

Na osnovu dopisa Saveza, na jednoj od prethodnih sednica gradskog veća usvojeno je izjašnjenje o mogućnostima grada da učestvuje u potencijalnoj investiciji.

Prema pozitivnim zakonskim propisima i mogućnostima za dodelu subvencija iz budžeta Grada Požarevca u 2017.godinu, lokalna samouprava je mogla eventualno da učestvuje kroz umanjenje ili oslobađanje od plaćanja naknada i taksa ili kroz dodelu subvencija i zemljišta u ukupnom iznosu od  326.074 evra.

Iako je ukupna subvencija grada koja je ponuđena iznosila više od polovine ukupne vrednosti ulaganja, pčelari su za lokaciju izgradnje fabrike izabrali Raču.

 

Ponuda Požarevca nije ušla ni u uži krug izbora,  jer su se osim Rače, razmatrale i ponude Srbobrana, Ćuprije, Surdulice i Malog Zvornika.

Po navodima SPOS, opština Rača pomoći će izgradnju fabrika meda sa 30 miliona dinara, kompletnom infrastrukturom čija je vrednost između 80.000 i 100.000 evra, kao i placem, koji će ući u osnivački kapital fabrike.

Predsednik Saveza pčelarskih organizacije Srbije Rodoljub Živanović ranije je rekao agenciji Beta da bi gradnja fabrike meda trebalo da počne naredne godine.

 

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

 

Pčelari inače nameravaju da izgrade sopstvenu fabriku za pakovanje i plasman meda, da više niko ne bi mogao da ih ucenjuje na tržištu.  

Prema podacima Saveza pčelarskih organizacija, prosečan izvoz meda iz Srbije iznosi oko 2 miliona kilograma, dok je 2013.godine ostvareno blizu 3,4 miliona kilograma. Sabirnom centru bi trebalo da gravitira više od 9.600 proizvođača meda.

]]>
Fri, 18 Nov 2016 16:19:00 +0100 Naše pare http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/35971/pozarevac-nece-biti-grad-meda.html
Svaka treća beba u Požarevcu i okolini se ne vozi u autu na bezbedan način http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/35967/svaka-treca-beba-u-pozarevcu-i-okolini-se-ne-vozi-u-autu-na-bezbedan-nacin.html Gradska uprava Požarevca obezbedila je 90 auto sedišta za bebe koje su rođene od 1.oktobra ove godine. Sedišta za bebe dodeljivaće se porodiljama koje na dan rođenja deteta imaju prebivalište na teritoriji Požarevca i to jednom mesečno u prostorijama gradske uprave. ]]>

Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije sprovela je istraživanje u 2015.godini kojim su utvrđene vrednosti indikatora bezbednosti saobraćaja. Ovim istraživanjem je određena i vrednost indikatora upotrebe zaštitnih sistema za decu do 3 godine.

U Gradu Požarevcu ova vrednost je niska i iznosi 60 odsto, što znači da se jedno od tri deteta ne prevozi pravilno, odnosno na bezbedan način.

Situacija u Požarevcu je još i dobra u odnosu na druge gradove u Srbiji. Područje policijske uprave Subotica jedino je bolje od Požarevca sa 75 odsto, dok je, na primer, u Kruševcu indikator 9,7 odsto, a u Prokuplju svega 8,3 odsto. To znači da se u tim gradovima 9 od 10 dece ne prevozi bezbedno.

Na području Policijske uprave Smederevo, indikator je 37,5 odsto.

Inače, cilj je da se do 2020.godine dostigne procenat od 96 odsto dece koja se prevoze na bezbedan način.

Novac za nabavku auto sedišta za decu do 3 godine je obezbeđen u okviru programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja.

Nakon sprovedene procedure prikupljana ponuda za nabavku dobara male vrednosti, zaključen je ugovor za sa firmom Keprom iz Zemuna za isporuku sedišta.

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, dete do tri godine starosti može da se vozi samo u bezbednosnom sedištu, koje je smešteno ili na prednjem, suvozačevom sedištu, okrenuto suprotno smeru kretanja vozila.

 

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

 

]]>
Fri, 18 Nov 2016 13:38:00 +0100 Naše pare http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/35967/svaka-treca-beba-u-pozarevcu-i-okolini-se-ne-vozi-u-autu-na-bezbedan-nacin.html
Propala javna nabavka. Reversna osmoza na čekanju http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/35952/propala-javna-nabavka.-reversna-osmoza-na-cekanju.html Nije izvesno kada će biti osposobljen sistem reversne osmoze na izvorištu Meminac, sa kojim bi se dobilo stabilnije snabdevanje građana Požarevca vodom za piće. Javna nabavka za izradu projekta sanacije postrojenja 15.novembra je obustavljena jer Vodovod nije dobio nijednu ponudu. ]]>

O aktiviranju reversne osmoze počelo je da se govori prošle godine kada je došlo do pogoršanja kvaliteta vode za piće. Međutim, godinu dana kasnije ne zna se kada će ovo postrojenje koje grad dobio još 2001.godine, biti pušteno u funkciju.

Sa postrojenjem bi Požarevac mogao da dobije 40 do 60 litara vode koja je za piće

U septembru, po ukidanju vanredne situacije u vodosnabdevanju  aktivnosti na vodosnabdevanju grada Požarevca zdravom pijaćom vodom su sa Štaba za vanredne situacije prešle na Vodovod.

Javna nabavka za izradu projektne dokumentacije raspisana je početkom novembra, da bi pre nekoliko dana bila obustavljena jer nije bilo ponuda.

Na izvorištu "Meminac" 2001. godine je u okviru postojeće crpne stanice "Šećerana", montirano postrojenje za reversnu osmozu sa neto kapacitetom od 29 l/s. Ovo postrojenje snabdevano je vodom iz dva nova bunara. Nakon prečišćavanja na postrojenju voda bi se transportovana u sabirni rezervoar, gde bi se mešala u određenoj razmeri sa sirovom vodom iz druga dva bunara i transportovala u vodovodni sistem grada Požarevca.

Ovakav sistem rada izvorišta "Meminac" nije do kraja realizovan, radio je veoma kratko i prestao sa radom ubrzo po montiranju postrojenja za reversnu osmozu.

 

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

]]>
Thu, 17 Nov 2016 17:18:00 +0100 Naše pare http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/35952/propala-javna-nabavka.-reversna-osmoza-na-cekanju.html
Kakvu Čačalicu želite? A grad? http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/35924/kakvu-cacalicu-zelite-a-grad.html Čačalica je omiljeno izletište Požarevljana. Osam od deset građana smatra da bi ovaj prostor trebalo da doživi promene, a hteli bi da da dobiju više sadržaja za sport i rekreaciju, kafić ili restoran, kao i kvalitetniji mobilijar. ]]>

Gradska uprava u Požarevcu je pre par meseci formirala komisiju koja bi trebalo da osmisli nove sadržaje na Čačalici. Za potrebe rada komisije nedavno je sprovedena anketa među građanima koja može da pokaže kako građani doživljavaju ovaj spomen-park i šta bi zadovoljilo njihove potrebe.

 

Čačalica je omiljeno izletište među Požarevljanima. Tri četvrtine građana Požarevca na ovaj način doživljava spomen-park, dok je za svakog 10. ili 11. to Ljubičevo.

Ovaj prostor posećuje 85 odsto anketiranih, a trećina njih to čini bar jednom nedeljno.

Za Požarevljane je Čačica pre svega prioroda, zatim šetalište, pa tek onda spomen park. Želeli bi da vide sportske sadržaje (32%), restoran ili kafić (30%), nov mobilijar (18%), dečja igrališta (16%).

 

Anketa je obuhvatila i pitanja koja se generalno odnose na Požarevac, poput simbola grada, odnosa prema jedinoj fontani na javnim površinama i sadržajima koji nedostaju.

Tako je za najveći broj anketiranih obeležje Požarevca Miloš Obrenović. Slede LJKI, pa onda Milena Pavlović Barili.

Gradu nedostaju pre svega igrališta za decu smatraju Požarevljani. Među ostalim stvarima to su biciklističke staze i zatvoreni bazen.

Interesantno je da se 78 odsto ljudi koji su ispunjavali anketne listove izjasnilo da im se ne dopada fontana u Tabačkoj čaršiji.

 

Anketa je sprovedena među 1773 građana starosne dobi između 16 i 82 godine. Najveći broj ispitanika imaju završen IV stepen stručne spreme i većina su žene – 54 odsto.

 

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

 

]]>
Wed, 16 Nov 2016 15:12:00 +0100 Naše pare http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/35924/kakvu-cacalicu-zelite-a-grad.html
Načelstvo se renovira, za instalacije dato 18 miliona http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/35921/nacelstvo-se-renovira-za-instalacije-dato-18-miliona.html U zgradi Načelstva promenjene su električne instalacije. Promena starih instalacija koštala je 18 miliona dinara iz budžeta. Instalacije su deo opsežnije obnove objekta, za koju je proces trenutno u toku. ]]>

Dok su zamenu instalacija platili građani Požarevca iz sopstvenog budžeta- za popravku, adaptaciju i osvežavanje fasade na centralnom delu objekta Načelstva, zadužen je Sektor za investicije u infrastrukturne objekte Ministarstva privrede.

Do 25. novembra je aktuelan konkurs za taj posao, a od 20. decembra bi trebalo da bude poznato ko će popravljati fasadu na požarevačkoj Gradskoj upravi.

Projekat za renoviranje zgrade Načelstva  uradio je projektni biro iz Niša, dok je uslove za preduzimanje mera tenničke zaštite izneo Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture iz Smedereva, septembra 2013. godine.

Na pitanje da li će biti menjana i stolarija, iz kabineta načelnice Gradske uprave, Suzane Bulajić odgovaraju da je budžet za 2017. godinu trenutno u pripremi. Zbog toga je neizvesno hoće li u njemu biti mesta za spoljnu stolariju i koliko će novca biti izdvojeno.

Krečenjem unutrašnjih zidova su se nakon zamene elektroinstalacija, bavili pritvorenici kazneno-popravnog zavoda u Zabeli, zašta je ovoj ustanovi plaćeno 590.000 dinara. Prema informacijama načelnice uprave, taj deo posla obnove gradskog zdanja završen je krajem septembra.

Objekat zgrade Načelstva osim centralnog dela objekta koji će uskoro biti renoviran, ima još i severno i južno krilo, te parterni deo, dvorište. Zgrada ukupno ima 9.646 kvadrata na četiri nivoa.

Načelstvo je sagrađeno 1888. i 1889. godine po projektu austrijskog arhitekte Fridriha Gizela. Nastalo je na mestu kompleksa konaka Kneza Miloša Obrenovića i osmišljeno je kao centar okružne i državne administracije.

Godinama unazad, stanje fasade se pogoršavalo, a Načelstvo je bez ulaganja propadalo. Zgrada zato više nije najimpozantnija i najreprezentativnija građevina, kao što je bila u vreme svog nastanka.

 

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

]]>
Wed, 16 Nov 2016 13:08:00 +0100 Naše pare http://www.boom93.com/projekti/nase-pare/35921/nacelstvo-se-renovira-za-instalacije-dato-18-miliona.html