Naše pare

Prednosti programskog budžeta

18. 07. 2016.

Prednosti programskog budžeta

Do prošle godine u Srbiji se široko primenjivao linijski budžet. Kao zakonsku obaveza lokalne samouprava su od 2015.godine prešle na programski budžet. Zašto je programski ... [detaljnije]

0

Vrste budžeta i klasifikacija

14. 07. 2016.

Vrste budžeta i klasifikacija

Postoji nekoliko oblika budžetiranja. To su linijski, programski, nulti i budžet učinaka. Lokalne samouprave u Srbiji su u 2015.godini prešle sa linijskog na programski budžet ... [detaljnije]

0

Šta je lokalni budžet i kako ga razumeti

10. 07. 2016.

Šta je lokalni budžet i kako ga razumeti

Budžet je u opštem smislu spisak planiranih prihoda i rashoda lokalne zajednice za određeni period, obično za jednu godinu. Najčešće, budžet je jednogodišnji dokument, koga ... [detaljnije]

0