Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Da se razumemo

11. 12. 2016. Požarevac

Autor: S.Lisac Izvor: Boom93

Vladavina prava na primeru osobe sa invaliditeom

Trenutni položaj osoba sa invaliditetom u Srbiji nije na zavidnom nivou, ali država pokušava da unapredi i pomogne njihovo veće uključivanje u sve aspekte društvenog života. Procenjuje se da oko 10 % populacije čine osobe sa invaliditetom.

Problemi sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju su siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti i isključenost iz društva.

Zakoni, akti i pravilnici koji se donose, a tiču se osoba sa invalliditetim u Srbiji, u skladu su sa standardima razvijene demokratije i pravnih normi koje važe u EU. Kako se i u kojoj meri ti zakoni i pravilnici primenjuju, posebno kako se to reflektuje na svakodnevni život osoba sa invaliditetom i građana u našoj sredini saznaćemo u današnjoj emisiji “Da se bolje upoznamo” Naši današnji gosti govoriće o vladavini prava na primeru osoba s invaliditetom, usvojenim zakonima. Bavićemo se tolerancijom i antidiskriminacijom.

Stefana Miladinović, poslanica Narodne Skupštine kaže da je u poslednje četiri godine usvojeno nekoliko zakona koji se direktno tiču osoba sa invaliditetom. Izmena I dopuna Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Zakon o znakovnom jeziku. Prošle godine je usvojen Zakon o psima vodičima. Miladinović kaže da je napravljen pomak.

Miladinović kaže da se u narednom periodu  očekuje puno izmena u pravilnicima, a tiču se osoba sa invaliditetom. Dušica Stojković, poslanica Narodne Skupštine smatra da primena zakona zavisi i od samih osoba sa invaliditetom, odnosno koliko su one spremne da se uključe u rad I podstiču aktivizam.

Ljupka Mihajlovska, poslanica Narodne Skupštine je osoba sa invaliditetom. Ona je posle mnogo godina prvi poslanik u kolicima. Mihajlovska kaže da Srbije ima dobre zakone, ali nažalost njihova implementacija nije na zavidnom nivou. Predsednik Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Milan Stošić rekao je da u Srbiji ima od 600.000 do 800.000 invalida. Kao predsednik Saveza slepih Srbije Stošić kaže da se u poslednjih deset godina mnogo više govori o osobama sa invaliditetom, ali se većina stvari ne primenjuje. Kada se govori o položaju osoba sa invaliditetom, Stošić smatra da se zakoni brže donose, nego što se primenjuju.

Stošić kaže da je potrebno doneti neke nove zakone, između ostalih i zakon kojim se reguliše status udruženja osoba sa invaliditetom. “Ne može se isto gledati na udruženja koje  godinama ozbiljno rade i imaju svoje programske aktivnosti i neka hobistička udruženja”, smatraStošić. On rešenje vidi u izdvajanju udruženja iz sektora klasičnih nevladinih organizacija i promene statusa udruženja u sistem države.

Zakon o državnoj upravi i lokalnoj samoupravi treba menjati, jer je zakon  udruženjima naneo veliku štetu zbog isključivo projektnog finansiranja.  Kada bi zakone gledali u teoriji stekao bi se utisak da je mnogo toga urađeno i uređeno  za bolji položaj osoba sa invaliditetom. Problem je primena zakona u praksi, smatra Jelena Stojanović osoba sa invaliditetom, samostalni stručni saradnik za socijalnu politiku i zdravstvenu zaštitu u gradskoj upravi u Smederevu.

Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, sa nedavnim izmenama i dopunama tog zakona, predviđa da osoba sa invaliditetom može da se potpisuje uz pomoć faksimila. To znači da se osobi sa invaliditetom koja ima trajne posledice telesnog ili senzornog oštećenja ili bolesti, pored potpisivanja isprava na način uređen posebnim propisom, omogući potpisivanje isprava uz pomoć pečata koji sadrži podatke o ličnom identitetu ili uz pomoć pečata sa ugraviranim potpisom. Naime, osobe sa invaliditetom mogu imati gornje ekstremitete i time izvesnu, ograničenu mogućnost da se potpišu bilo iz razloga što su ti ekstremiteti ograničeno pokretni ili što su lica slepa. Takav potpis se ugravira na pečat i koristi u konkretnim situacijama. Predstavnici Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije i Saveza slepih Srbije  pokrenuli su inicijativu za rešavanje ovog problema na adekvatan način, što je i učinjeno izmenom i dopunom zakona. Stojanović kaže da ovima ipak nije ništa rešeno I da ima previše nejasnoća.

Stojanović smatra da treba raditi i na dopuni i izmeni zakona o socijanoj zaštiti, jer osobe sa invaliditetom pripadaju socijalno ugroženoj kategoriji, te sistem socijalne zaštite mora biti bolje uređen. Arhitektonske barijere, socijalna isključenost, nedovoljno inkluzivno obrazovanje, siromaštvo, problem zapošljavanja u Požarevcu je i dalje je prisutno. Predsednica Udružanja za cerebralnu paralizu; Radmila Stjepanović kaže da je puno zakona doneti, ali primena ide sporo.

Momčilo Gardinović, otac deteta sa cerebralnom paralizom osim problema pristupačnosti ustanovama I institucijama u gradu,  ističe problem parking mesta za osobe sa invaliditetom.

Inkluzija kao ideja je ušla u Zakon o obrazovanju još 2009.god. Medjutim, njen ulazak u sve nivoe obrazovanja ide sporo. Ono što predstavlja najveći problem, između ostalog, je nedostatak ličnih pratilaca za decu sa invaliditetom.

U Požarevcu u školama nema ličnih pratilaca i pedagoških asistenata, iako su neophodni kako bi inkluzija imala smisla. To potvrđuje i Nevenka Gajić, majka deteta sa Daunovim sindrom i predsednica  Udruženja 8. Dan u Požarevcu.

 “Zakon je predvideo da lokalna samouprava snosi troškove, ne samo ličnih pratilaca nego i obezbeđivanje pedagoških asistenata. Verovali ili ne,to je sada primarni zadatak grada. Ja ih molim, u ime svih osoba ometenih u razvoju, a koji jesu u sistemu inkluzivnog školovanja da nam pomognu da dođemo do pedagoških i ličnih asistenata, tako će pomoći nastavnom kadru i roditeljima da školovanje dece sa smetnjama u razvoju bude veseli deo  odrastanja, kao što je zdravorazvojnoj  deci.”

Vesna Pejić, član gradskog veća, resorno zadužena za obrazovanje, nauku i kulturu kaže da je gradskom veću upućen zahtev za 10 ličnih pratilaca. Ona kaže da će gradsko veće ovaj zahtev sigurno usvojiti, te će sledeće godine u školama u Požarevcu biti obezbeđeno 10 ličnih pratilaca.

Lični pratilac dostupan je detetu sa invaliditetom odnosno sa smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima, pod uslovom da je uključeno u vaspitno-obrazovnu ustanovu, odnosno školu, do kraja redovnog školovanja, uključujući završetak srednje škole. 

Član gradskog veća zadužen za nevladine organizacije, kulturu I medije , Dejan Krstić kaže da problema za funkcionisanje osoba sa invaiditetom  ima u svim oblastima.

Prošle godine je lokalna samouprava donela lokalni akcioni plan unapređenja položaja osoba s ainvaliditetom.

Grad Požarevac radi na projektu teleasistencije. Teleasistencija radi po principu kol centra, služi da, između ostalih ugroženih grupa, osobe sa invaliditetom, koje se nalaze u stanju povećane ugroženosti budu što bezbednije, kako u svojim domovima, tako i van njih. To je usluga koja im omogućava da 24 sata dnevno mogu da traže pomoć na krajnje jednostavan način, kao i da budu locirani ukoliko zalutaju. To pruža osećaj sigurnosti kako korisnicima, tako i njihovim najbližima.

Komisija za vrednovanje prijavljenih programa i projekata udruženja i NVO u 2016 godini koji su od javnog interesa za grad Požarevac, a u okviru oblasti – Socijalna i zdravstvena zaštita, odobrila je projakat : „ Teleasistencija – briga 24 časa“

Ovaj projekat obuhvata 12 članova Saveza slepih Srbije, međuopštinske organizacije Požarevac većinom starije članove udruženja, kaže Krstić.

Neophodno je  prepoznati i poštovati različitost, i osobama sa invaliditetom kroz važeće zakone pružiti mogućnost za obrazovanje, zapošljavanje, političko učešće, porodicu, dom i zdravlje.

Njihova samostalnost u donošenju bilo kakvih odluka o njihovom životu ne treba biti upitna, jer osobe s ainvaliditetom mogu same sebe zastupati i društvo im to treba  omogućiti, te pružiti punu podršku tamo gdje im je potrebna.

Nema komentara.

Ostavi komentar

Najčitanije