Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Da se razumemo

01. 12. 2015.

Autor: U.Urošević Izvor: Boom 93

Poteškoće na koje nailaze OSI

Prema rezultatima poslednjeg popisa u Srbiji živi 571.780 građana koji su se izjasnili da sebe doživljavaju kao osobu sa invaliditetom, odnosno oni koji su se izjasnili da imaju teškoća ili su potpuno onemogućeni da obavljaju svakodnevne aktivnosti, dok su procene da danas u Srbiji živi oko 700.000 osoba sa invliditetom, što čini oko 10 odsto stanovništa.

Osobe sa invaliditetom češće od drugih izložene su diskriminaciji, a problem koji značajno doprinosi diskriminaciji osoba sa invaliditetom je pitanje nepristupačnosti objekata, stopa nezaposlenosti, koja je izuzetno niska i iznosi oko 13%, kao i još uvek nedovoljna podrška u zajednici.

Osobe sa invaliditetom koje pripadaju i drugim marginalizovanim društvenim grupama često se u praksi susreću sa diskriminacijom po više osnova tzv. „višestrukom” diskriminacijom. To je pre svega slučaj sa ženama sa decom i mladima sa invaliditetom, osobama sa invaliditetom pripadnicima nacionalnih manjina i izbeglim i interno raseljenim licima sa invaliditetom.

Iako Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom izričito zabranjuju diskriminaciju osoba sa invaliditetom u pogledu korišćenja javnih objekata i površina, kao i javnih usluga, u praksi se to redovno dešava.

Predsednik Udruženja slepih i slabovidih osoba u Požarevcu, Božidar Bojković kaže da ima problema i da su oni, što se slepih i slabovidih osoba tiče, ogledaju u preprekama u kretanju i prisutupu institucijama, ali i i odnosu građana prema osobama sa invaliditetom

Zlatko Salihović koji je slep od rođenja navodi da osobe sa invaliditetom zbog nebrige imaju teškoće u kretanju ulicama.

Postoji potreba izmene postojećih posebnih zakona i podzakonskih akata u ovoj oblasti, naročito akata jedinica lokalne samouprave, ali i izrada novih zakonskih tekstova koji će osobama sa invaliditetom pomoći da ravnopravno sa drugim građanima koriste sve resurse u zajednici. Ne smemo zaboraviti da osobe sa invalditetom često ne mogu da koriste gradski prevoz, da su im pozorišta, bioskopi nedostupni, a veliki broj zdravstvenih, socijalnih i obrazovnih ustanova, kao i sudova nije prilagođen osobama sa invaliditetom.

 

Žene sa invaliditetom trpe višestruku diskriminaciju kako usled svog invaliditeta, tako i zbog društvenih stereotipnih uloga muškaraca i žena generalno. One se i teže školuju, zapošljavaju, za obavljanje istog posla dobijaju manju naknadu i češće su žrtve porodičnog nasilja u odnosi na žene bez invaliditeta. Deca i mladi sa invaliditetom predstavljaju posebno osetljivu grupu, kao i osobe koje se nalaze na smeštaju u rezidencijalnim ustanovama.

Milanka koja ima 34 godine i kreće se uz pomoć kolica  izbegava da s društvom izlazi u grad jer je, kako kaže, izložena podrugljivim komentarima i pogledima.

Strah i nesigurnost su česta pojava. U seoskoj osnovnoj školi koju je pohađala Milanka je trpela i fizičko nasilje. Za to nije bilo adekvatne reakcije.

Dešava se da deca bivaju šikanirana i zapostavljana od članova porodice. Zlatko Salihović koji je slep od rođenja kaže da nikada nije imao takvih problema. On navodi da odnosi u porodici zavise i od sredine.

Vlada Republike Srbije je u Strategiji prevencije i zaštite od diskriminaciije prepoznala OSI kao jednu od devet osetljivih društvenih grupa koje se nalaze u povećanom riziku od diskriminacije. Zakon o upotrebi znakovnog jezika, kao i Zakon o kretanju slepih osoba uz pomoć psa vodiča usvojeni i pre predviđenog roka akcionim planom za sprovođenje Strategije. Usvajanjem ovih zakona Srbija je napravila korak napred u pogledu ostvarivanja prava lica sa invaliditetom, kao i olakšavanja njihovih svakodnevnih aktivnosti.

Međutim, problem je što ove usluge nisu dostupne osobama sa invaliditetom.

Nema komentara.

Ostavi komentar

Najčitanije