Da se razumemo

Žene sa invaliditetom

27. 12. 2016.

Žene sa invaliditetom

Poštovanje prava osoba sa invaliditetom je od suštinskog značaja za poboljšanje njihovog položaja u društvu. Osobe sa invaliditetom su posebno osetljiva grupa i suočava se ... [detaljnije]

0

Aktivizam i volonterizam

20. 12. 2016.

Aktivizam i volonterizam

Danas govorimo o ulozi volontera i planiramo da ukažemo na značaj uticaj, i perspektive volontiranja i na važnost tih inicijativa koje pomažu osobama sa invaliditetom u lokalnoj ... [detaljnije]

0

Vladavina prava na primeru osobe sa invaliditeom

11. 12. 2016.

Vladavina prava na primeru osobe sa invaliditeom

Trenutni položaj osoba sa invaliditetom u Srbiji nije na zavidnom nivou, ali država pokušava da unapredi i pomogne njihovo veće uključivanje u sve aspekte društvenog života ... [detaljnije]

0

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

05. 12. 2016.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, širom sveta obeležava se 3. decembra. Ovaj dan je povod da se skrene pažnja na probleme sa kojima se osobe s invaliditetom suočavaju ... [detaljnije]

0

Političko i ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom

29. 11. 2016.

Političko i ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom

Građani sve više prepoznaju nevladine organizacije i udruženja kao efikasan mehanizam za artikulaciju i javno izražavanje mišljenja i interesa o bitnim pitanjima njihovog ... [detaljnije]

0

Centri za decu i osobe sa invaliditetom i kako opstaju

22. 11. 2016.

Centri za decu i osobe sa invaliditetom i kako opstaju

Izgradnja servisa podrške porodici i angažovanje šireg okruženja u procesu inkluzije preduslovi su za kvalitetan život deteta sa teškoćama i njegovo uključivanje u širu zajednicu ... [detaljnije]

0

Osobe sa invaliditetom i mediji

15. 11. 2016.

Osobe sa invaliditetom i mediji

Medijsko izveštavanje o osobama s invaliditetom daleko je od onog kako bi trebalo da izgleda. Ima svetlih primera, ali generalno – na vrlo niskom nivou je svest o potrebama ... [detaljnije]

0

Pristupačnost osoba sa invaliditetom i ostvarenja zdravstvenih usluga

08. 11. 2016.

Pristupačnost osoba sa invaliditetom i ostvarenja zdravstvenih usluga

Univerzalna ljudska prava definisana su Univerzalnom deklaracijom o pravima čoveka, kao i mnogim drugim međunarodnim dokumentima i dokumentima pojedinih država. Ona pripadaju ... [detaljnije]

0

Obrazovanje osoba sa invaliditetom

01. 11. 2016.

Obrazovanje osoba sa invaliditetom

Inkluzija podrazumeva pravo sve dece na obrazovanje, počev od predškolskog uzrasta, do visokog obrazovanja. Ona obuhvata: Decu sa smetnjama u razvoju, decu sa invaliditetom ... [detaljnije]

0

Osobe sa invaliditetom kao uspešni sportisti

11. 10. 2016.

Osobe sa invaliditetom kao uspešni sportisti

Na takmičenju na Paraolimpijskim igrama u Riju od 7. do 18. septembra ove godine, Srbiju je predstavljalo 16 takmičara, koji su se borili u sedam disciplina: stonom tenisu ... [detaljnije]

0

Najčitanije