Da se razumemo

Političko i ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom

29. 11. 2016.

Političko i ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom

Građani sve više prepoznaju nevladine organizacije i udruženja kao efikasan mehanizam za artikulaciju i javno izražavanje mišljenja i interesa o bitnim pitanjima njihovog ... [detaljnije]

0

Centri za decu i osobe sa invaliditetom i kako opstaju

22. 11. 2016.

Centri za decu i osobe sa invaliditetom i kako opstaju

Izgradnja servisa podrške porodici i angažovanje šireg okruženja u procesu inkluzije preduslovi su za kvalitetan život deteta sa teškoćama i njegovo uključivanje u širu zajednicu ... [detaljnije]

0

Osobe sa invaliditetom i mediji

15. 11. 2016.

Osobe sa invaliditetom i mediji

Medijsko izveštavanje o osobama s invaliditetom daleko je od onog kako bi trebalo da izgleda. Ima svetlih primera, ali generalno – na vrlo niskom nivou je svest o potrebama ... [detaljnije]

0

Pristupačnost osoba sa invaliditetom i ostvarenja zdravstvenih usluga

08. 11. 2016.

Pristupačnost osoba sa invaliditetom i ostvarenja zdravstvenih usluga

Univerzalna ljudska prava definisana su Univerzalnom deklaracijom o pravima čoveka, kao i mnogim drugim međunarodnim dokumentima i dokumentima pojedinih država. Ona pripadaju ... [detaljnije]

0

Obrazovanje osoba sa invaliditetom

01. 11. 2016.

Obrazovanje osoba sa invaliditetom

Inkluzija podrazumeva pravo sve dece na obrazovanje, počev od predškolskog uzrasta, do visokog obrazovanja. Ona obuhvata: Decu sa smetnjama u razvoju, decu sa invaliditetom ... [detaljnije]

0

Osobe sa invaliditetom kao uspešni sportisti

11. 10. 2016.

Osobe sa invaliditetom kao uspešni sportisti

Na takmičenju na Paraolimpijskim igrama u Riju od 7. do 18. septembra ove godine, Srbiju je predstavljalo 16 takmičara, koji su se borili u sedam disciplina: stonom tenisu ... [detaljnije]

0

Zapošljavanje OSI

09. 12. 2015.

Zapošljavanje OSI

Izveštaj o zapošljavanju osoba sa invaliditetom na lokalnom nivou, koji je pre tri godine objavio Centar za orijentaciju društva na osnovu analize prilika u pojedinim opštinama ... [detaljnije]

0

Razvijanje socijalnih usluga

07. 12. 2015.

Razvijanje socijalnih usluga

Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom koju je Republika Srbija ratifkovala priznaje da osobe sa invaliditetom u potpunosti treba da uživaju sva lјudska prava i osnovne ... [detaljnije]

0

OSI u medijima

05. 12. 2015.

OSI u medijima

U svakodnevnom govoru susrećemo se s velikim brojem neadekvatnih izraza koji se odnose na osobe s invaliditetom. Većina tih izraza ima čak i uvredljivu konotaciju. Nažalost ... [detaljnije]

0

Značaj udruženja za OSI

03. 12. 2015.

Značaj udruženja za OSI

Značajnu ulogu u organizovanju osoba sa invaliditetom čine udruženja koja podstiču afirmaciju njihovih prava. U Požarevcu postoji više udruženja i saveza osoba sa invaliditetom ... [detaljnije]

0