Da se razumemo

Pristupačnost osoba sa invaliditetom i ostvarenja zdravstvenih usluga

08. 11. 2016.

Pristupačnost osoba sa invaliditetom i ostvarenja zdravstvenih usluga

Univerzalna ljudska prava definisana su Univerzalnom deklaracijom o pravima čoveka, kao i mnogim drugim međunarodnim dokumentima i dokumentima pojedinih država. Ona pripadaju ... [detaljnije]

0

Obrazovanje osoba sa invaliditetom

01. 11. 2016.

Obrazovanje osoba sa invaliditetom

Inkluzija podrazumeva pravo sve dece na obrazovanje, počev od predškolskog uzrasta, do visokog obrazovanja. Ona obuhvata: Decu sa smetnjama u razvoju, decu sa invaliditetom ... [detaljnije]

0

Osobe sa invaliditetom kao uspešni sportisti

11. 10. 2016.

Osobe sa invaliditetom kao uspešni sportisti

Na takmičenju na Paraolimpijskim igrama u Riju od 7. do 18. septembra ove godine, Srbiju je predstavljalo 16 takmičara, koji su se borili u sedam disciplina: stonom tenisu ... [detaljnije]

0

Zapošljavanje OSI

09. 12. 2015.

Zapošljavanje OSI

Izveštaj o zapošljavanju osoba sa invaliditetom na lokalnom nivou, koji je pre tri godine objavio Centar za orijentaciju društva na osnovu analize prilika u pojedinim opštinama ... [detaljnije]

0

Razvijanje socijalnih usluga

07. 12. 2015.

Razvijanje socijalnih usluga

Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom koju je Republika Srbija ratifkovala priznaje da osobe sa invaliditetom u potpunosti treba da uživaju sva lјudska prava i osnovne ... [detaljnije]

0

OSI u medijima

05. 12. 2015.

OSI u medijima

U svakodnevnom govoru susrećemo se s velikim brojem neadekvatnih izraza koji se odnose na osobe s invaliditetom. Većina tih izraza ima čak i uvredljivu konotaciju. Nažalost ... [detaljnije]

0

Značaj udruženja za OSI

03. 12. 2015.

Značaj udruženja za OSI

Značajnu ulogu u organizovanju osoba sa invaliditetom čine udruženja koja podstiču afirmaciju njihovih prava. U Požarevcu postoji više udruženja i saveza osoba sa invaliditetom ... [detaljnije]

0

Poteškoće na koje nailaze OSI

01. 12. 2015.

Poteškoće na koje nailaze OSI

Prema rezultatima poslednjeg popisa u Srbiji živi 571.780 građana koji su se izjasnili da sebe doživljavaju kao osobu sa invaliditetom, odnosno oni koji su se izjasnili da ... [detaljnije]

0