Radio Boom93 :: Program http://www.boom93.com/program-radio/rss.html sr http://www.boom93.com/img/logo.png Radio Boom93 :: Program http://www.boom93.com/program-radio/rss.html Požarevljanke istrčale 36. Atinski maraton http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/42474/pozarevljanke-istrcale-36.-atinski-maraton.html Požarevljanke Ljiljana Todorović Jovanović i Aleksandra Milosavljević učestvovale su na 36. Atinskom maratonu koji je organizovan na istoj ruti po kojoj je, po legendi, i nastala ova disciplina. ]]>

Atinski maraton je doživlja i sportski spekatakl koji predstavlja hodočašće za sve maratonce. Trka je održana  12. novembra ove godine na stazi dugoj 41,195km.

Ovo je Ljiljanin i Aleksandrin prvi nastup na ovoj stazi, a prethodno su učestvovale na polumaratonu u Budimpešti, Beeogradskom maratonu i više trka po Srbiji.

„Dok smo se autobusom vozile od Atine do starta trke razmišljala sam o tome kako ovu stazu u povratku treba da pretrčimo i nije mi bilo lako. Ali kada dodjete na start i vidite 20.000 ljudi i tu atmosferu više ne razmišljate o usponima koji predstoje. Kad jednom krenete na masovnu trku taj vas osećaj nikada ne napušta“, kaže Ljiljana.  „Posle, dok  smo trčale razmišljala sam o tome da Filipides nije imao ovakve uslove kao mi, podršku publike, okrepljenje na svaka tri kilometra i sve druge pogodnosti, kada je trčao od Maratona do Atine. Tako skoncenttrisana na stazu stigla sam i na cilj“.

Ljiljana i Aleksandra trče na duge staze već nekoliko godina. Saglasne su da su trke koje se organizuju širom Srbijesve bolje, a među najbolje ističu Kostolački polumaraton koji se održavao od Kostolca do Viminacijuma.

Kažu da bi i  Požarevac trebalo da ima neki trkački događaj, ali napominju da u Požarevcu nema ni uslova za treniranje, kako za ovdađnji atletski klub, tako ni za rekreativne trkače.

„Mi bukvalno trčimo na ulici. Trčimo do Zabelskog puta, Gradištanskog puta, što predstavlja veliki rizik da se nešto desi u saobraćaju“.

]]>
Mon, 20 Nov 2017 13:06:00 +0100 Puls grada http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/42474/pozarevljanke-istrcale-36.-atinski-maraton.html
Učenici "izazvali" profesore http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/42368/ucenici-%22izazvali%22-profesore.html U Požarevačkoj gimnaziji danas se održava debata u kojoj učestvuju profesori i učenici. Tema debate je iznenađenje za profesore, najavila je u "Pulsu grada" direktorka škole Danijela Žukovski. ]]>

Ove sedmice, od 13. do 19. novembra održava se treća po redu „Nedelja parlamentarizma“ .  Učešće u realizaciji projekta uzela je i Požarevačka gimnazija. Učenici-parlamentarci su pozvali svoje profesore na debatu, a o čemu će se debatovati, profesori će saznati tek na početku debate, koja se održava u svečanoj saali škole u popodnevnim satima.

Za petak je najavljena simulacije sednice Skupštine opštine , koja će se takođe održati u školi, sa početkom u 14 sati.

Prepoznajući značaj otvorenosti prema građanima, tokom Nedelje parlamentarizma se širom Srbije organizuje niz događaja kako bi još više približili rad Parlamenta svim građanima i uključili mlade u demokratske procese.

Po ugledu na britanski „Parliament Week“, Narodna skupština organizuje susrete i razgovore narodnih poslanika i građana, simulacije rada Narodne skupštine u više gradova u Srbiji, kako bi mladima približili procedure donošenja zakona, kao i niz projekata sa obrazovnim i vaspitnim institucijama.

„Nedelja parlamentarizma naglašava značaj parlamenta kao centralne institucije svakog demokratskog sistema, promovisanjem parlamentarne demokratije, otvorenosti u radu i dijaloga sa građanima. Ova manifestacija doprinosi boljoj informisanosti građana o ulozi i značaju Narodne skupštine i zakonodavnom procesu i podstiče uključivanje građana, posebno mladih, što doprinosi izgradnji poverenja između naše institucije i građana“, izjavila je ranije predsednica Narodne skupštine Maja Gojković.

O ostalim dešavanjima u Požarevačkoj gimnaziji, detaljnije narednih dana.

]]>
Thu, 16 Nov 2017 15:05:00 +0100 Puls grada http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/42368/ucenici-%22izazvali%22-profesore.html
I narednog vikenda preventivni pregledi bez zakazivanja http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/42342/i-narednog-vikenda-preventivni-pregledi-bez-zakazivanja.html Akcija besplatnih preventivnih pregleda za sve građane, uključujući I one bez zdravstvene knjižice, biće nastavljena u nedelju 19. novembra u opštim bolnicama i domovima zdravlja širom Srbij, pa i u Požarevcu i okolini. ]]>

U Opštoj bolnici Požarevac u periodu od 8 do16 časova obavljaće se kontrolni pregledi na četiri punkta: mamografija, laboratorijski pregledi  hormona štitaste žlezde i ultrazvučni pregledi abdomena. U Domu Zdravlja Požarevac će se takođe obavljati mamografija  i ultarzvučni pregledi abdomena.

U akciji učestvuju i domovi zdravlja u Velikom Gradištu, Kučevu, Malom Crniću i Golupcu, u kojima će se obavljati ultrazvučni pregledi abdomena.

Pregledi se obavljaju u  okviru akcije "Kontrola zdravlja i preventivni pregledi", koja je počela u septembru ove godine i sprovodi se jednom mesečno. U akciju je uključeno 58 opštih bolnica i tri klinička centra u Srbiji - u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, kao i u domovi zdravlja i Klinički centar Srbije.

]]>
Wed, 15 Nov 2017 14:26:00 +0100 Puls grada http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/42342/i-narednog-vikenda-preventivni-pregledi-bez-zakazivanja.html
Od žena zavisi zdravlje u budućnosti http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/42313/od-zena-zavisi-zdravlje-u-buducnosti.html Svеtsкi dаn diјаbеtеsа jе каmpаnjа sа ciljеm sкrеtаnjа pаžnjе nа prоblеm diјаbеtеsа u svеtu. Оvе gоdinе se оbеlеžаvа pоd slоgаnоm „Žеnе i diјаbеtеs – nаšе prаvо nа zdrаvu budućnоst”. Каmpаnjа је nаmеnjеnа svim žеnаmа u riziкu dа оbоlе ili оbоlеlim оd diјаbеtеsа. Prоmоviše se znаčај pristupаčnе i јеdnаке dоstupnоsti nеоphоdnim lекоvimа, mеdicinsкој tеhnоlоgiјi, еduкаciјi sаmокоntоlе diјаbеtеsа i infоrmаciјаmа pоtrеbnim zа pоstizаnjе оptimаlnоg ishоdа lеčеnjа i unаprеđеnjе prеvеnciје tipа 2 diјаbеtеsа. ]]>

Trеnutnо prеко 199 miliоnа žеnа u svetu živi sа diјаbеtеsоm. Prоcеnjuје sе dа ćе do кrаја 2040. gоdinе brој оbоlеlih žеnа pоrаsti nа 313 miliоnа. Dvе оd pеt žеnа, оdnоsnо prеко 60 miliоnа žеnа u svеtu.sа diјаbеtеsоm је u rеprоduкtivnоm dоbu.

Diјаbеtеs је dеvеti vоdеći uzrок umirаnjа žеnа u svеtu. Odgоvоrаn je zа 2,1 miliоn smrtnih slučајеvа gоdišnjе.

Žеnе оbоlеlе оd tipа 2 diјаbеtеsа imајu približnо 10 putа vеću vеrоvаtnоću dа оbоlе оd коrоnаrnе bоlеsti srcа u оdnоsu žеnе које nеmајu diјаbеtеs, dok žеnе оbоlеlе оd tipа 1 diјаbеtеsа imајu vеći riziк zа rаni spоntаni pоbаčај ili rаđаnjе dеtеtа sа urоđеnim аnоmаliјаmа.

Žеnаmа оbоlеlim оd diјаbеtеsа trеbа оbеzbеditi dоstupnоst nеоphоdnih lекоvа i mеdicinsке tеhnоlоgiје, еduкаciје zа sаmокоntоlu diјаbеtеsа i infоrmаciја pоtrеbnih zа pоstizаnjе оptimаlnоg ishоdа lеčеnjа. Takođe, žеnаmа оbоlеlim оd diјаbеtеsа trеbа оbеzbеditi dоstupnоst sаvеtоvаlištа zа plаnirаnjе pоrоdicе како bi sе smаnjiо riziк tокоm trudnоće.

Trudnoća i dijabetes

Prеmа prоcеni Mеđunаrоdnе diјаbеtеs fеdеrаciје, 2015. gоdinе је 20,9 miliоnа porоdiljа imаlо nекu vrstu hipеrgliкеmiје u trudnоći. Približnо pоlоvinа žеnа sа gеstаciјsкim diјаbеtеsоm ćе u rокu оd pеt dо dеsеt gоdinа nакоn pоrоđаја dоbiti tip 2 diјаbеtеsа.

Pоlоvinа svih slučајеvа hipеrgliкеmiја u trudnоći јаvljа sе коd žеnа mlаđih оd 30 gоdinа.

Оgrоmnа vеćinа slučајеvа hipеrgliкеmiја u trudnоći sе nаlаzi u zеmljаmа sа nisкim i srеdnjim prihоdоm, gdе је dоstupnоst zdrаvstvеnе zаštitе žеnа uglаvnоm оgrаničеnа.

Zato strаtеgiје zа prеvеnciјu tipа 2 diјаbеtеsа trеbа dа sе fокusirајu nа zdrаvljе mајкi, ishrаnu i drugе zdrаvе stilоvе živоtа prе i tокоm trudnоćе, као i nа ishrаnu оdојčеtа i mаlоg dеtеtа.

Od žena zavisi dоbrоbit budućih gеnеrаciја

Dо 70% slučајеvа tipа 2 diјаbеtеsа sе mоžе prеvеnirаti usvајаnjеm zdrаvоg nаčinа živоtа. Mеđu оdrаslim оsоbаmа 70% prеvrеmеnih smrti је uglаvnоm pоslеdicа nаviка stеčеnih tокоm аdоlеscеnciје, a majke su te koje imaju presudan uticај nа dugоrоčnо zdrаvstvеnо stаnjе svоје dеcе.

Istrаživаnjе је pокаzаlо dа каdа mајке imајu vеću mоgućnоst rаspоlаgаnjа кućnim budžеtоm, оnе višе izdvајајu zа hrаnu, zdrаvljе i оbrаzоvаnjе dеcе.

Žеnе su stub pоrоdičnih nаviка u ishrаni i stilu živоtа, zbоg čеgа imајu vеliкi pоtеnciјаl zа prеnоšеnjе prеvеnciје izvаn pоrоdičnоg окružеnjа.

Žеnаmа i dеvојкаmа trеbа оmоgućiti lакu i јеdnакu dоstupnоst znаnju i rеsursimа u cilju unаprеđеnjа njihоvоg zdrаvljа, zdrаvljа njihоvih pоrоdicа i prеvеnciје tipа 2 diјаbеtеsа. Prоmоciја fizičке акtivnоsti коd аdоlеscеntкinjа, mоrа biti priоritеt u prеvеnciјi diјаbеtеsа, pоsеbnо u zеmljаmа u rаzvојu.

***

Svetski dan borbe protiv dijabetesa obеlеžаvа sе svаке gоdinе 14. nоvеmbrа, nа rоđеndаn Frederika Bantinga, којi је sа Čarlsom Bestom dоprinео оtкriću insulinа 1922. gоdinе. Lоgо Svеtsкоg dаnа diјаbеtеsа је plаvi кrug којi simbоlizuје јеdinstvо glоbаlnе diјаbеtеs zајеdnicе u bоrbi prоtiv pаndеmiје diјаbеtеsа.

]]>
Tue, 14 Nov 2017 13:20:00 +0100 Puls grada http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/42313/od-zena-zavisi-zdravlje-u-buducnosti.html
Požarevačke škole dobile robote http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/42114/pozarevacke-skole-dobile-robote.html U program Bitka za znanje i akciju KODigranje uključene su četiri osnovne škole iz Požarevca. Ove škole su dobile po 5 mBot robota koji služe za učenje osnova programiranja, a nastavnici su prošli obuku za koršćenje robota u nastavi. Akcija je do sada obuhvatila učenike i nastavnike iz ukupno 401 škole u Srbiji. ]]>

U najnovijem ciklusu, obuke su organizovane u većim gradovima, Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Požarevcu i Beogradu.  

U Požarevcu su obuku pratili nastavnici Informatike i računarstva i Tehnike i tehnologije iz  OŠ”Dositej Obradović”, OŠ”Vuk Karadžić”, OŠ”Kralj Aleksandar I” i OŠ“Desanka Maksimović”.

U sklopu jednodnevnih obuka, svi nastavnici naučili su kako da robota sastave, povežu, pokrenu i isprogramiraju. Poseban akcenat stavljen je i na kreativne načine koji mogu pomoći nastavnicima da zainteresuju što veći broj učenika, a naročito devojčica da se bave programiranjem.

Ideja je da se u lokalnoj sredini preko Privredne komore Srbije obezbede donatori opreme. Imamo još oko 150 prijavljenih škola za koje se trenutno pronalaze donatori", kaže za Boom 93 Nebojša Glišić, koordinator projekta Bitka za znanje. "Roboti su namenjeni za  rad sa učenicima od petog do osmog  razreda, u ovom trenutku se koriste za dodatnu nastavu ali nam je želja da budu uvršteni u redovnu nastavu a na koji način će to uraditi ostavljeno je nastavnicima".

Robote za škole u ovoj fazi akcije obezbedilo je nekoliko društveno odgovornih kompanija, a najveću donaciju za kupovinu čak 50 robota za 10 škola u manjim mestima dala je kompanija Vip mobile.

Kroz akciju Bitka za znanje do sada je uz podršku mnogobrojnih donatora i državnih institucija obezbeđeno 2005 robota za 401 osnovnu školu i obučeno je 596 nastavnika. Konkurs za nove škole koje žele da se uključe u program je otvoren na sajtu bitkazaznanje.rs

]]>
Tue, 7 Nov 2017 11:34:00 +0100 Puls grada http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/42114/pozarevacke-skole-dobile-robote.html
Pre 180 godina Požarevac imao 268 dućana http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/42066/pre-180-godina-pozarevac-imao-268-ducana.html Izložba na otvorenom „Zanatstvo Okruga Požarevačkog“, u dvorišnom komplesku Istorijskog arhiva Požarevac “Stara kasarna” – Paviljon 4, biće otvorena u utorak, 7. novembra u 18 sati. Ova izložba posetioce vodi kroz razvoj zanatske delatnosti kao jedne od primarnih u Požarevačkom (današnjem Braničevskom) okrugu, u periodu od sredine 19. do sredine 20. veka. ]]>

Požarevac je još 1836. godine imao 305 zanatlija i 268 dućana u kojima su se prodavali zanatski proizvodi. Godine 1886. u Požarevcu je bilo 507 majstora, 400 kalfi i 117 šegrta, okupljenih u različitim mešovito-zanatskim esnafima. Početkom 20. veka u Požarevcu je bilo 20 zanatlijskih esnafa sa ukupno 796 članova. Veliki broj zanata u požarevačkom kraju doveo je do osnivanja zanatskih škola u Požarevcu, ali je i doprineo ukupnom regionalnom i nacionalnom privrednom razvoju.

Autorke izložbe i kataloga dr Dragana Miloradović i Jasmina Živković prezentovanim arhivskim dokumentima i fotografijama iz fondova zanatlijskih esnafa i udruženja, progovorile su o zanatlijama Okruga požarevačkog - boltadžije, abadžije, jorgandžije, ćurčije, terzije, krojači, opančari, obućari, sarači, sedlari, satleri, fotografi, berberi, frizeri, pekari, voskari, lecederi, stolari, mašinbravari, kovači, limari, zidari, kamenoresci, užari, staklari, časovničari, električari. Izložena su 104 arhivska dokumenta, fotografije, kalfenska pisma, iz fondova i zbirki Istorijskog arhiva Požarevac.

Izložbu prate katalog i set arhivskih fotografija na razglednicama.

]]>
Mon, 6 Nov 2017 09:25:00 +0100 Puls grada http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/42066/pre-180-godina-pozarevac-imao-268-ducana.html
Pet godina Tectum-a: povodom jubileja, dva meseca besplatnih pregleda http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/41999/pet-godina-tectum-a-povodom-jubileja-dva-meseca-besplatnih-pregleda.html Poliklinika Tectum ovih dana obeležava jubilej - pet godina od osnivanja. "Kao što i samo ime Tectum (lat. krov) poručuje, cilj je bio i ostao da pod jednim krovom pacijenti imaju adekvatnu i dobru uslugu, na jednom mestu i lekarske i ultrazvučne preglede i laboratorijske analize, da ne moraju da šetaju od jedne do druge ustanove, bazirali smo se na preventivnoj medicini, da ljudi dolaze na preglede kada žele a ne kada moraju, da dobiju pouzdane rezultate, i mislim da smo u tome uspeli, da imamo jako veliki broj zadovoljnih saradnika i pacijenata", kaže mr Jadranka Živanović Matejić. ]]>

Jedna od aktivnosti po kojoj se Tectum prepoznaje jeste borba za bebe. "Prilikom otvaranja Tectuma moj prvenstveni cilj je bio da radimo na porastu nataliteta, da otvoreno pričamo o bebama, da pružimo što adekvatniju uslugu prilikom lečenja steriliteta. U početku je bilo jako teško, jer naš čovek ne govori ni otvoreno ni rado o svemu tome i onda smo pravili bezbroj besplatnih informativnih večeri na koje su nam dolazili saradnici iz naše zemlje i inostranstva, gde su naši ljudi mogli da pričaju o tome i dobiju sve potrebne informacije i pomoć. I tako smo za ovih 5 godina uspeli da dobijemo mnogo beba, na šta sam posebno ponosna", kaže Živanović Matejić.

Sa obeležavanjem petogodišnjice rada poklapa se i otvaranje novog dela poliklinike „Tectum neo“, koji danas počinje sa radom, a u kom se pored novih ordinacija za neuropsihijatriju i urologiju, nalazi i ordinacija plastične i estetske hirurgije.

"Ova oblast medicine podrazumeva mnogo stvari. Manje popularan deo u čitavoj priči o plastičnoj hirurgiji  je onaj koji se odnosi na tumore kože i neka stanja koja zahtevaju drugačji pristup i ozbiljnije lečenje, a što možemo u Tectumu da pružimo. Drugi deo je onaj atraktivniji i zanimljiviji, a to je priča o estetskoj hirurgiji i estetskim procedurama koje prvi put u našem gradu mogu da se urade u bezbednim uslovima i od strane stručnog tima sa dugogodišnjim iskustvom koji može na pravi način da pomogne. Ovakav način pružanja usluge je novost ne samo u gradu, nego i u regionu", kaže dr Nenad Sretenović, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije.

Povodom obeležavanja jubileja, Tectum pokreće akciju, koja će trajati do kraja godine. U pitanju su besplatni klinički pregledi lekara opšte medicine koji će se obavljati od ponedeljka, 6. novembra, radnim danom, prve sedmice u periodu od 16 do 19 sati, naredne sedmice u terminu od 8.30 do 11.30, i tako na dalje, uz zakazivanje na telefon 012 531 041.

Pored toga, u utorak, 14. novembra, na Svetski dan dijabetesa, biće organizovano besplatno merenje nivoa šećera u krvi, za koje zakazivanje nije neophodno. Za decembar su u planu i besplatni dermoskopski pregledi, odnosno pregledi mladeža.

U subotu, 4. novembra u Požarevcu je svečano otvoren novi objekat poliklinke Tectum pod nazivom "Tectum Neo" koji će delovati u oblasti urologije i plastične hirurgije.

Sve o Poliklinici Tectum saznajte ovde

 

 

 

Promotivni tekst

]]>
Fri, 3 Nov 2017 15:33:00 +0100 Puls grada http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/41999/pet-godina-tectum-a-povodom-jubileja-dva-meseca-besplatnih-pregleda.html
Slepi i slabovidi se nadmeću u šahu, a uskoro stižu i nova takmičenja http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/41962/slepi-i-slabovidi-se-nadmecu-u-sahu-a-uskoro-stizu-i-nova-takmicenja.html Narednog vikenda se u Požarevcu održava Državno prevenstvo u šahu za slepa i slabovida lica. Organizator prvenstva je Nacionalni sportski savez slepih i slabovidih, a Sportski klub slepih i slabovidih "Polet" iz Požarevca je tehnički organizator i domaćin, kaže predsednik ovog kluba Živoslav Ivanović. ]]>

Na takmičenju učestvuje 10 ekipa iz Srbije sa ukupno 40 takmičara. “Svi su pozvani da podrže našu ekipu na Državnom prvenstvu u šahu koje će u hotelu “Dunav” biti otvoreno u petak u 15 sati i trajati do nedelje popodne, a pozivam i sve sponzore koji žele da nam pomognu da se jave našoj organizaciji”, kaže Ivanović.

Osim u šahu, članovi ovog kluba su uspešni i u drugim sportovima. To su kuglanje, atletika, plivanje, planinarenje, Golbal (timski sport kojim se bave lica sa oštećenjem vida). “Najbolje rezultate naši članovi postižu u kuglanju, koje je u Srbiji u poslednjih 15-ak godina najmasovniji sport među slepim i slabovidim osobama. Počela je 17. ligaška sezona i mogu de sa pohvalim da je u prethodnih 16 sezona naš klub osam puta bio prvak, a u ostalim sezonama među tri prvoplasirane ekipe. Dobri smo i u kuglanju. Ove i prethodne godine smo imali po tri člana u kuglaškoj reprezentaciji Srbije. Takođe, i prošle i ove godine je naš klub imao po jednu bronzanu medalju sa evropskog takmičenja u pojedinačnoj konkurenciji. U golbalu smo jednom bili prvaci Srbije i nekoliko puta među tri prvoplasirana tima. U atletici ima dosta pojedinačnih medalja, a najsvežija je ove godine na Atletskom prvenstvu u Kragujevcu kada je jedan naš takmičar u B1 kategoriji (bez ostatka vida) osvojio zlatnu medalju u bacanju koplja i bacanju kugle", kaže Ivanović.

"Ne samo u našem klubu nego u čitavoj Srbiji problem je što se mladi teško odlučuju za neke sportske aktivnosti, a sport je veoma važan za sve ljude a posebno za slepe i slabovide jer im to omogućava i da budu pokretniji, i da izađu iz svojih kuća, ali i da pokažu još neke svoje sposobnosti osim onoga za šta su se školovali i što rade, da ih ljudi vide i da razbiju predrasude koje vladaju oko nas."

Klub ima podršku lokalne samouprave od osnivanja, ali je ona sada manja nego ranije. “Sportski savez Grada i gradska uprava nam daju finansijsku podršku. Poslednjih godina je to nešto smanjeno, pa je zato teže da se sprovedu sve aktivnosti ali mi ipak uspevamo bar one najznačajnije da ispratimo, sva državna prvenstva u sportovima kojima se bave naši članovi. Uskraćeni smo za učešće na nekim prijateljskim međunarodnim turnirima koji nam takođe mnogo znače kao pilika da pokažemo svoje kvalitete, pa smo tako izostali sa turnira u Osijeku i Banja Luci u kuglanju, ali se nadamo da će u narednoj godini biti više stredstava i mogućnosti", optimističan je Ivanović.

Posle učešća na Državnom prvenstvu u šahu, početkom decembra naše sportiste čeka Međunarodni šahovski turnir u Leskovcu na kom tradicionalno učestvuju. "Takođe nas 10. decembra čeka treće kolo Lige u kuglanju gde smo mi domaćini ali to moramo da radimo u Kragujevcu jer Požarevac nema kuglanu, a posle toga se spremamo za još dva kola Lige na proleće i Državno prvenstvo pojedinačno u kuglanju".

]]>
Thu, 2 Nov 2017 14:36:00 +0100 Puls grada http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/41962/slepi-i-slabovidi-se-nadmecu-u-sahu-a-uskoro-stizu-i-nova-takmicenja.html
Mladi radnik dočekuje Crvenu Zvezdu. Bonić: Sve je otvoreno http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/41903/mladi-radnik-docekuje-crvenu-zvezdu.-bonic-sve-je-otvoreno.html Odbojkaši Mladog radnika iz Požarevca u sredu će biti domaćini teškom protivniku. U osmini finala Kupa Srbije igraju protiv ekipe Crvene Zvezde iz Beograda. ]]>

Trener Mladog radnika, Dragan Bonić kaže da je prošle godine u utakmicama Kupa Srbije ekipa Crvene Zvezde bila bolja. Bonić napominje da pored toga što ove sezone Crvena Zvezda ima podmlađen sastav i dalje je dobra ekipa koja može do trofeja ove godine.

Kup Srbije je specifično takmičenje gde pojedinac ili trenutna forma mogu da odluče poen-dva i pobednika. Pogotovo u osmini finala gde se igra samo jedna utakmica. Možda ekipa Crvene Zvezde misli da smo mi favoriti i prebacuju loptu na nas, ali ja tvrdim zbog razultata od prošle godine da su oni favoriti i napominjem da je ovo Kup utakmica, a dešavalo se da mnogi favoriti ispadnu iz Kupa“, rekao je Bonić.

Mario Medan, igrač Mladog radnika kaže da je ekipa nova i da iz utakmice u utakmicu podižu formu. On napominje da treba vremena da se ekipa uigra da bi ostavrila što bolje rezultate.

Svi znamo ko je Crvena Zvezda i kakav sastavi imaju, međutim mi sutra nećemo u utakmicu ući imprisionirani što igramo protiv njih. Ulazimo u meč sa velikim motivom i probaćemo da iskoristimo priliku pred našom publikom da ih pobedimo i izbacimo iz Kupa“ rekao je Medan.

Utakmica se igra u sredu, 1. novembra od 18 sati u Hali sportova u Požarevcu. Ulaznica košta 100 dinara.

]]>
Tue, 31 Oct 2017 14:16:00 +0100 Puls grada http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/41903/mladi-radnik-docekuje-crvenu-zvezdu.-bonic-sve-je-otvoreno.html
Jesmo li spremni za nepredviđene troškove? http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/41894/jesmo-li-spremni-za-nepredvidjene-troskove.html 31.oktobar se i ove godine obeležava širom planete kao Svetski dan štednje. U Srbiji su se do pre par godina banke atraktivnim kamatama takmičile za što više štednih uloga, ali je situacija sada znatno drugačija. ]]>

Negde u ovo vreme prošle godine, jedno nezavisno istraživanje otkrilo je da bi samo 28% građana Srbije bilo u mogućnosti da pokrije nepredviđen neophodan trošak od 200 evra, 37% građana moralo bi nešto da proda ili da pozajmi novac, dok 26% građana tvrdi da ni na koji način ne bi moglo da obezbedi tu sumu.

Ovo nam govori da više od dve trećine stanovništva naše zemlje ne štedi uopšte, dok za to vreme postoji jedan manji deo stanovništva koji raspolaže značajnim novčanim sumama (da ilustrujemo, štednja građana u bankama u martu je iznosila 9,24 milijarde evra).

Danas i tokom Nedelje štednje koja traje prve sedmice novembra, banke i finansijske institucije u Srbiji, umesto atraktivnih kamata, nudiće građanima povlastice i usluge da bi ih privukli da štede.

S obzirom na standard u našoj zemlji, postavlja se pitanje “ko može sebi da „priušti“ štednju?”

Svetski dan štednje ustanovljen je na skupu bankara u Milanu, 31. oktobra 1924. godine.

]]>
Tue, 31 Oct 2017 10:56:00 +0100 Puls grada http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/41894/jesmo-li-spremni-za-nepredvidjene-troskove.html
Bonatti – nova radnja u Požarevcu! http://www.boom93.com/program-radio/predstavljamo/41863/bonatti-%E2%80%93-nova-radnja-u-pozarevcu%21.html Bonatti je danas svečano otvorio vrata nove radnje u Požarevcu! Tim povodom, u ponedeljak i utorak vas očekuje popust od -20% na sve artikle! ]]>

U Bonatti radnji ćete pronaći sve ono što je savremenim damama i muškarcima neophodno – udoban i moderan veš, spavaći i plažni program. Upravo je predstavljena Jesen/Zima kolekcija koja je postala favorit svima koji cene udobnost i kvalitet i to po izuzetno pristupačnim cenama.

Ukoliko do sada niste, pravi je trenutak da posetite Bonatti radnju, sigurni smo da ćete pronaći nešto za sebe, kao i fenomenalne poklone za drage osobe.

Bonatti radnja se nalazi na adresi Tabačka Čaršija 5.

]]>
Mon, 30 Oct 2017 15:15:00 +0100 Predstavljamo http://www.boom93.com/program-radio/predstavljamo/41863/bonatti-%E2%80%93-nova-radnja-u-pozarevcu%21.html
Decu na FB vrebaju opasni izazovi! http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/41729/decu-na-fb-vrebaju-opasni-izazovi%21.html Među mlađima generacijama se pojavila nova igrica na Facebook-u koja je prestravila sve roditelje, a zove se "Izazov - 48 sati". Pravila igre ohrabruju dete da pobegne od kuće i nestane na dva dana. Za sada nema prijave Nacionalnom kontakt centru za bezbednost dece na internetu koja se tiče ove igre. ]]>

Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić rekla je danas da Nacionalnom kontakt centru za bezbednost dece na internetu do sada nije upućena nijedna prijava koja se tiče navodne igre na društvenim mrežama pod nazivom "Izazov 48 sati", saopštilo je to ministarstvo.

Prema navodima u medijima i statusima na internetu, ta "igra" podrazumeva da se deca takmiče u tome ko će duže i uspešnije da se krije od roditelja.

Matić je, kako se navodi, upozorila na oprez prilikom "aktivnosti na društvenim mrežama", iako o takvim slučajevima ne postoje zvanični podaci.

"Svaka vrsta komunikacije sa nepoznatim osobama i prihvatanja zahteva sa nepoznatih adresa i naloga smatra se rizičnim ponašanjem na internetu i može imati ozbiljne posledice", rekla je ona I dodala da je deci i mladima potrebno ukazati da se ne upuštaju u takozvane "igre izazova".

Matićeva je podsetila da svi gradjani mogu dobiti savete ili prijaviti svaku vrstu zloupotrebe novih tehnologija Nacionalnom kontakt centru za bezbednost dece na internetu na broj telefona 19833, putem portala i društvenih grupa pametnoibezbedno.gov.rs, ili na mejl bit@mtt.gov.rs.

Šta je “Izazov – 48 sati”?

Među mlađima generacijama se pojavila nova igrica koja je prestravila sve roditelje, a zove se "Izazov - 48 sati" i trend je koji kruži Fejsbukom. Pravila igre ohrabruju dete da pobegne od kuće i nestane na dva dana.

Slične igrice su se pojavljivale u zapadnoj Evropi i ranije. Igra pod nazivom "Igra 72 sata" pojavila se 2015. godine i tada su deca-učesnici nestajala na period od 72 sata.

Više o tome čitajte OVDE

]]>
Wed, 25 Oct 2017 12:14:00 +0100 Puls grada http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/41729/decu-na-fb-vrebaju-opasni-izazovi%21.html
Svi najbolji rukometaši na jednom terenu (FOTO) http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/41728/svi-najbolji-rukometasi-na-jednom-terenu-foto.html Najbolji rukometaši Srbije pokazali su sinoć u Požarevcu svoje umeće. Utakmica između seniorske reprezentacijee Srbije i Mediteranske reprezentacije Srbije bila je kruna manifestacije kojom je obeležen jubilej - 60 godina rukometa u Braničevskom okrugu. ]]>

Ovoj utakmici prethodili su susreti  pionira, pionirki i veterana. Takođe, slavlje su upriličili igrači Crvene Zvezde iz Beograda koji su odigrali revijalnu utakmicu sa požarevačkim klubom.

U pauzi između utakmica uručene su zahvalnice i diplome zaslužnim građanima koji su pomogli da se rukometni sport razvije u ovom kraju.

U glavnoj utakmici večeri „A“ repezentacija Srbije savladala je Mediteransku reprezentaciju Srbije sa 34:33 (poluvreme 18:14).

Utakmica u Požarevcu je bila priprema seniora za mečeve protiv Austrije u Beču koji se igraju u četvrtak i subotu, ali i za Evropsko prvenstvo naredne godine u Hrvatskoj.

]]>
Wed, 25 Oct 2017 11:52:00 +0100 Puls grada http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/41728/svi-najbolji-rukometasi-na-jednom-terenu-foto.html
Veliko interesovanje dece za etno hor http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/41693/veliko-interesovanje-dece-za-etno-hor.html Gradski ansambl narodnih igara i pesama Požarevac (GANIP) osniva etno hor za decu uzrasta od 6 do 12 godina. Na audiciji se pojavio veliki broj dece željne da se i na ovaj način druže. ]]>

Audicija je održana u ponedeljak u Centru za kulturu Požarevac. “Za mesto u horu je bilo oko 40 kandidata”, kaže Ljubica Miladinović, vokalni pedagog i vođa ženske pevačke grupe GANIP-a, koja će voditi i dečiji hor.

Bilo je divno. Audiciju je prošlo 37 kandidata, a mogli bismo da primimo još desetak, pa ako ima zainteresovanih koji nisu mogli da dođu na audiciju, mogu da se prijave na telefon 0691090191”, kaže Miladinović.

Etno hor će verovatno početi da radi već sledeće sedmice, a probe će biti organizovane dva puta nedeljno.

]]>
Tue, 24 Oct 2017 14:22:00 +0100 Puls grada http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/41693/veliko-interesovanje-dece-za-etno-hor.html
Deca u Požarevcu konačno dobila lične pratioce http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/41653/deca-u-pozarevcu-konacno-dobila-licne-pratioce.html Deca sa posebnim potrebama u Požarevcu konačno su dobila lične pratioce. Koliko kao grad kasnimo ilustruje podatak da oni u nekim gradovima u Srbiji postoje od 2009. godine, ali ih u mnogim i dalje nema, kaže članica mreže za inkluzivno obrazovanje na teritoriji školske uprave Požarevac, Nataša Nikolić Gajić. ]]>

Lični pratioci pomažu deci sa smetnjama u razvoju u zadovoljavanju osnovnih potreba u svakodnevnom životu. Svrha usluge ličnog pratioca deteta jeste pružanje odgovarajuće individualne praktične podrške detetu radi uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici, kao i radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.

Lični pratilac mogu da budu svi oni koji imaju osnovnu i srednju školu, bez obzira na obrazovni profil, jer su lični pratioci tehnička a ne obrazovna podrška detetu. Za sada postoje 24 lična pratioca, koji su prošli obuku preko Udruženja “Veritas”.

Oni dobijaju odgovarajuću nadokanadu od lokalne samouprave, za maksimalno osam sati dnevnog angažovanja sa detetom i po prvi put rade u Požarevcu od septembra ove godine, po projektu koji traje do 31. decembra.

Ja apelujem na lokalne vlasti da se sa njime nastavi, jer su povratne informacije jako dobre, i deca su zadovoljna, i roditelji su zadovoljni”, kaže Nikolić-Gajić.

Interesorna komisija zaseda nekoliko puta godišnje i svaki put može da se desi da se pojavi potreba za još nekim ličnim pratiocem. Na osnovu rešenja interresorne komisije lokalna samouprava dodeljuje ličnog pratioca. “Mislim da će postojati potreba i u narednom periodu, a kako će se to rešavati u finansijskom smislu to ne znam. Nadam se da će lokalna samouprava pronaći način da to postane stalan oblik pomoći porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju”, kaže Nikolić-Gajić.

]]>
Mon, 23 Oct 2017 15:12:00 +0100 Puls grada http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/41653/deca-u-pozarevcu-konacno-dobila-licne-pratioce.html
Obeležava se 60 godina rukometa u Braničevskom okrugu http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/41602/obelezava-se-60-godina-rukometa-u-branicevskom-okrugu.html U Požarevcu se u utorak 24. oktobra obeležava veliki sportski jubilej – 60 godina rukometa u Braničevskom okrugu. Gosti MRK Požarevac biće dve A reprezentacije. ]]>

„Ovo je jubilej svih rukometnih klubova u Braničevskom okrugu. Dakle i klubova iz Petrovca, Kučeva, nekada iz Velikog Gradišta, i Požarevca. Ovo je izuzetan jubilej i prilika da promovišemo rukomet u kom su vrhunski klubovi i sportisti iz ovog kraja. Trenutno region ima tri superligaša, dva super B ligaša, i jednog prvoligaša. Širom Srbije se priča o tome da je ovo jedan od najuspešnijih regiona sa tolikim brojem uspešnih klubova.“, kaže za „Puls grada“, Nebojša Đokić, sportski direktor MRK Požareac.

Programom, koji počinje u 14 sati u KSC Požarevac, predviđena je izložba svih klubova iz okruga, sa dečacima i devojčicama u dresovima matičnih klubova, slede utakmice veterana, pionira, pionirki.

Prva utakmica revijalnog tipa igra se od 17 sati između ekipa MRK Požarevac i RK Crvena zvezda. Drugu revijalnu utakmicu igraju od 19 sati A selekcija Srbije, koja se priprema za Evropsko prvenstvo, i mediteranska reprezentacija Srbije, koju čeka nastup na Mediteranskim igrama 2018.godine.

Iako je ovo prilika da se i sam Grad dodatno promoviše, izostala je jasna podrška MRK Požarevac, kaže Đokić: „Od marta ove godine imamo komunikaciju sa ljudima koji su zaduženi za sport u Gradu Požarevcu. Imamo zaista dobru saradnju sa Anom Miljanić. Međutim, pored niza aktivnosti koje smo im predložili do dana današnjeg  čekamo kako da nam odobre sredstva, jer sve ovo mnogo košta, tako nema konkretnog odgovora ni oko nekih proceduralnih pitanja, prijema i slično . Do danas još nismo dobili odgovor. Tako da sa te strane svakako da nismo zadovoljni komunikacijom, ni podrškom jer su drugi sportovi mnogo ranije i više sredtstava dobijali, a nama ostaje samo nada i priča „I vi ćete nešto dobiti“.

Taj dan i jubilej svakako zaslušuju pažnju koju nameravamo da mu ukažemo i nadam se da će i sam događaj biti spektakularan.

Ovom prilikom pozivam sve veterane koji su igrali u bilo kom klubu u Braničevskom okrugu da dođu jer smo predvideli jedan deo nagrada za rukometaše koji su branili boje Požarevca. Najzad, oni koji nisu nikada spominjani, nagradjivani, negde su bili u senci, da kroz priznanja za 60 godina svog pripadanja rukometu, jednostavno budu najzad i nagrađeni i pohvaljeni.“, zakljuluje Đokić.

]]>
Fri, 20 Oct 2017 15:05:00 +0100 Puls grada http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/41602/obelezava-se-60-godina-rukometa-u-branicevskom-okrugu.html
GANIP osniva etno hor za decu http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/41530/ganip-osniva-etno-hor-za-decu.html Gradski ansambl narodnih igara i pesama Požarevac (GANIP) osniva etno hor za decu uzrasta od 6 do 12 godina. Audicija će biti održana u ponedeljak, 23. oktobra u 19 sati u Centru za kulturu Požarevac. ]]>

Ljubica Miladinović, vokalni pedagog i vođa ženske pevačke grupe GANIP-a kaže da je ideja nastala na osnovu činjenice da ansambl ima “velike i male” folklorce, a kada su pevači u pitanju grupe su samo za odrasle. “Istovremeno, ovo je jedan od načina da “sklonimo decu sa ulice” i omogućimo im da se druže, zabavljaju i uče, što sve zajedno doprinosi ljihovom boljem razvoju. Kroz muziku će se upoznati i sa tradicijom, običajima, istorijom”, kaže ona Miladinović.

“Kada su u pitanju deca, postoji veliki problem sa kojim se srećemo. Deca od ranog detinjstva nesvesno razvijaju svoj glas na nečemu što nije prilagođeno za njih. Znate, kad je neko komponovao dečije pesmice vrlo je ozbiljno razmišao o tome kako da je iskomponuje. Ta pesma ne sme da bude preteška, ne sme da ima suviše nisku intonaciju niti suviše visoku, zna se koji je dečiji registar, i vrlo je važno da ih usmeravamo ka tim pesmicama i da tako pravilno razvijaju svoj glas. Imate situaciju da dete dodje u muzičko zabavište i peva toliko nisko  da kada nastavnik treba da peva sa njima nešto što ima malo višu intonaciju ali opet dečiju, to dete ne može da otpeva, jer već u startu ima zakržljali glas . Zato oni moraju da se bave i da slušaju muziku koja je prilagođena njihovom uzrastu, njihovom glasu i tekstualno i muzički i u svakom smislu”, objavšnjava   Ljubica.

Ona napominje da se poziv na audiciju odnosi na male foklorce “GANIP”-a, ali i na svu decu ovog uzrasta bez obzira na to da li su već negde učila pevanje. Za audiciju kandidati treba da spreme dve lakše narodne izvorne pesme ili neku dečiju pesmu.

]]>
Wed, 18 Oct 2017 15:04:00 +0100 Puls grada http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/41530/ganip-osniva-etno-hor-za-decu.html
Pikaso u Požarevcu - ne propustite! http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/41462/pikaso-u-pozarevcu---ne-propustite%21.html U Galeriji savremene umetnosti u Požarevcu izložena su dela Pabla Pikasa, jednog od najvećih umetnika 20. veka. Radi se o izložbi grafičkih radova, a generalni pokrovitelj je grad Požarevac. ]]>

Na ovoj izložbi je predstavljena zbirka 46 grafičkih radova Pabla Pikasa  - faksimili crteža, litografije i pojedine gravure, koje obihvataju vremenski periodi između 1932. do 1969. godine. To su grafičke mape „Dupla flauta“, „Fauna i flora sa Antiba“ i  „Pikasovi crteži – Pol Elijar“, koje predstavljaju danas već prilično retko viđene i dostupne radove. Grafike potiču iz kolekcije Žive Škodlar Vujić i Lazara Vujića.

"Pablo Pikaso je stvorio jedan od najobimnijih grafičkih opusa, koji možda nema premca među stvaraocima 20. veka. Pikaso i njegov opus, kao i njegov slikoviti životni put i stvaralaštvo još su uveliko predmet proučavanja istoričara umetnosti, pisaca i psihoanalitičara, a izložbe njegovih radova još izazivaju i privlače izuzetnu pažnju publike. Jednostavno, njegovi radovi još uvek uveseljavaju ljudsko oko i zrače energijom životne radosti, koja je možda još uočljivija upravo u manjim, na prvi pogled čak manje značajnim radovima", zapisala je Živa Škodlar Vujić.

Generalni pokrovitelj ove izložbe je grad Požarevac. Izložba je otvorena 15. oktobra a biće postavljena do 5. novembra. Ulaz za posetioce je slobodan.

]]>
Mon, 16 Oct 2017 12:15:00 +0100 Puls grada http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/41462/pikaso-u-pozarevcu---ne-propustite%21.html
Kako do pozitivne računice u proizvodnji hrane http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/41517/kako-do-pozitivne-racunice-u-proizvodnji-hrane.html U Srbiјi sе 16. окtоbаr – Svеtsкi dаn hrаnе оbеlеžаvа оd 2001. gоdinе uz pоdršкu Ministаrstvа zdrаvljа Rеpubliке Srbiје. Оvе gоdinе Svеtsкi dаn hrаnе, 16. oкtоbаr, оbеlеžаvа sе pоd slоgаnоm: „Prоmеnimо budućnоst migrаciја – unаprеdimо bеzbеdnоst hrаnе i pоljоprivrеdni rаzvој”, аpеluјući nа јеdаn оd nајvеćih prоblеmа dаnаšnjicе – migrаciје stаnоvništvа. ]]>

U 2015. godini bilo je oko 244 miliona migranata. Preko 65 miliona ljudi je migriralo zbog ratnih dejstava i političkih previranja. Kao posledica raznih nepogoda (vulkanske erupcije, uragani i sl.) bilo je oko 19 miliona raseljenih lica. Ipak, daleko najviše je raseljenih lica, oko 150 miliona, u potrazi za poslom i to je nešto što se događalo kako interno u zemljama, tako i eksterno između zemalja, dakle jedan svetski trend koji je pogodio i Srbiju.

Očekivanja su da će 2050. godine na planeti biti 9,6 milijardi stanovnika. Sa druge strane svetska organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) ima ideju da do 2030. godine ne bude gladnih“, kaže dr Saša Dražilović, nutricionista Zavoda za javno zdravlje Požarevac. „Konkretan plan bi bio da se migratorna kretanja upotrebe u svrhu povećanja proizvodnje hrane. Postoje zemlje u svetu kao što su Etiopija, Somalija, neke zemlje Srednje Amerike i oblasti u Indiji, koje zbog prirode podneblja, suša, poplava imaju problem sa proizvodnjom hrane i to je nešto što preti i ostalom delu čovečanstva. Treba pomoći tim ljudima. Jedan od načina je obezbeđivanje hrane humanitarnim akcijama  za raseljene ljude, a jedna od ideja je da ti ljudi budu uključeni tamo gde je to moguće, u poljoprivrednu proizvodnju. Ti ljudi naravno gravitiraju ka bogatim zeemljama i ne žele da se zadrže u zemljama u tranziciji i siromašnim zemljama gde uslovi nisu tako povoljni za život. To je nešto sa čim bi svetske organizacije morale da se suoče da bi preduzimale dalje korake, ali vremenom će se dati odgovori i na to.“

Našoj zemlji ne preti veliki porast broja stanovnika koji bi doveo do manjka hrane, ali bi proizvodnja hrane mogla da bude mnogo intenzivnija, za potrebe kako našeg tako i svetskog stanovništva. „U našoj zemlji je specifična situacija. Mi smo poljoprivredna zemlja, umereno kontinenatalno područje je zastupljeno na našem terenu i mi funkcionišemo tako što nastojimo da proizvodimo hranu. Međutim, imamo situaciju ove godine da se pšenica nekako izvukla pošto je bila ozima, u proleće je bilo padavina i topljenja snega, ali kukuruz je baš u periodu jake suše podbacio i to je jako negativna stvar za svakog ko se bavi proizvodnjom hrane, a ono što je još nepovoljnije to je da su i recipijenti dosta izgubili količinu vode tako da ni neka vrsta navodnjavanja ne bi bila moguća. Tako imamo ovakvu situaciju i moramo da tražimo neko rešenje. Eventualno, da imamo takve sorte koje su otpornije na sušu, jer očigledno to u poslednje vreme hoće da se ustali kao stalna pojava, kao jedan klimatski preobražaj. Mnogo je razloga zbog čega se do togađa, i ne može se tvrditi da je jedan razlog krunski i da je zbog njega sve to pokrenuto.

U svakom slučaju mi se sada moramo prilagođavati tim promenama bilo da su prirodne ili su izazvane čovekovim aktivnostima i upravo bi onda poljoprivredna proizvodnja morala da bude više zaštićena. Znači, moramo da iznađemo tehnologiju, da imamo i više znanja u pogledu same primene agrotehnoloških mera, i da nastojimo da uključimo mlade u čitavu tu proceduru.

Ono što bih izdvojio jeste razlog zbog kojeg mladi ne prilaze rado poljoprivredi. U većini slučajeva nemaju startnu poziciju da krenu sa tim poslom. Takođe, mislim da moramo sistemski da pružimo zalog da će nešto funkcionisati, što će biti baza za čitavu tu priču, jer možemo pričati bajke o pravilnoj ishrani ako nemamo hranu koja je zdrava. Mi moramo sistemski da ponudimo rešenja , da obezbedimo otkupna mesta za te proizvode jer sve dok proizvođač može da se nađe u poziciji da proizvede a onda nema gde da plasira svoj proizvod, lako može da zaključi da mu se ne isplati da se time bavi.  Znači mora de se iznađe naćin da tu postoji neka računica da ljudi mogu od tog plemenotog posla da žive“, zaključuje Dražilović.

]]>
Mon, 16 Oct 2017 10:09:00 +0100 Puls grada http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/41517/kako-do-pozitivne-racunice-u-proizvodnji-hrane.html
Jedina visokoškolska ustanova u gradu obeležava godišnjicu rada http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/41407/jedina-visokoskolska-ustanova-u-gradu-obelezava-godisnjicu-rada.html Visoka škola strukovnih studija u Požarevcu danas obeležava 38 godina od osnivanja. Na svečanosti povodom Dana škole, 42 studenta su dobila diplomu ove visokoškolske ustanove. ]]> Visoka škola strukovnih studija osnovana je u Kostolcu 1979. godine, u međuvremenu se menjala sve do sadašnjeg trenutka kada ima 5 studijskih programa I specijalističke studije.

“Škoal se razvila u jednu modernu visokoškolsku ustanovu koja je priznata kako kod nas tako i u svetu. Nastava se izvodi u savremenim uslovima,  jer smo poslednjih godina mnogo radili na unapređenju nastavnog procesa i opremanju učionica, a istovremeno se radi na interaktivnom odnosu između profesora i studenata, kako bi osposobljavanje studenata bilo što bolje”, kaže direktor škole dr Vladan Đulaković.

“Naši nastavnici svake godine imaju mogućnost da  učestvuju na raznim seminarima i konferencijama i na taj način se usavršavaju u svojim oblastima. Takođe, radimo i na tome da dovedemo sa strane visokostručni kadar koji će se uključiti kroz organizovana predavanja ili u sam tok nastave.

Poslednjih godina pokušavamo da razvijemo i što bolji odnos sa privrednim subjektima u regionu tako da smo ove godine dosta ugovora sklopili sa preduzećima koja primaju naše studente na određenu praksu”, dodaje Đulaković.

VTŠSS ima i pojačanu izadavačku delatnost. “Pored redovnih znornika radova, radimo I na tome da profesori pripremaju određene udžbenike ili skripte za studente i da tu obaveznu literaturu, kako bismo ih što manje opteretili, studentima stavimo na raspolaganje u školskoj biblioteci”.

Što se planova tiče, između ostalog, Đulaković najavljuje unapredjenje rada i afirmisanje istraživačko razvojne jedinice škole. “U novom zakonu je dozvoljeno da visoke škole strukovnih studija osnivaju privredne subjekte”, kaže Đulaković. ”To će biti subject koji će kroz istraživanje i razvoj pomoći društvima da se lakše prilagode savremenim uslovima poslovanja.”

Kako sam direktor škole kaže, ovaj dan je prilika da svi sagledamo vrednost i značaj ovakve visokoškolske ustanove u jednom gradu i velikog broja stručnjaka i doktora nauka na jednom mestu koji mogu da doprinesu svojim radom.  

]]>
Fri, 13 Oct 2017 15:08:00 +0100 Puls grada http://www.boom93.com/program-radio/puls-grada/41407/jedina-visokoskolska-ustanova-u-gradu-obelezava-godisnjicu-rada.html