U toku

Rezultati

Koliko je efikasna borba protiv korupcije na lokalnom nivou?

U skladu sa političkom voljom  18

17.475728155339805%

Vrlo efikasna, što pokazuju i hapšenja  1

0.9708737864077669%

Sve je čisto i po zakonu  0

0.0%

Nikad više korupcije i zloupotreba  80

77.66990291262135%

Ne znam  2

1.9417475728155338%

Ne zanima me  2

1.9417475728155338%

Ukupno glasova: 103