U toku

Rezultati

Kakav je Vaš stav - da li izbore treba bojkotovati?

Podržavam bojkot  53

56.98924731182796%

Treba izaći na izbore  22

23.655913978494624%

Sačekati sa odlukom  4

4.301075268817205%

Ne zanima me  14

15.053763440860216%

Ukupno glasova: 93