Arhiva

Rezultati

Koje JP je pruzilo najbolje usluge u 2010.godini?

Toplifikacija  110

27.431421446384043%

Direkcija za izgradnju grada  2

0.4987531172069825%

Vodovod i kanalizacija  182

45.38653366583541%

Komunalno  92

22.942643391521198%

Parking servis  15

3.7406483790523692%

Ukupno glasova: 401