Arhiva

Rezultati

Kako se snalazite za ispravnu vodu?

teglim sa ispravnih česmi  27

15.0%

kupujem balone vode  66

36.666666666666664%

uzimam sa cisterni  36

20.0%

imam svoj filter/aparat za vodu  19

10.555555555555555%

prokuvavam  1

0.5555555555555556%

pijem vodu iz česme  31

17.22222222222222%

Ukupno glasova: 180