Ankete

Kakva će nam biti finansijska 2018.godina?

Nikad gora

Mnogo bolja

Sastavljam kraj sa krajem

Već je bolja, vidi se sa prozora

Ista kao i prethodna

Najbolja u istoriji

Ne zanima me

Rezultati