Ankete

Koju profesiju najviše cenite?

političare

lekare

vaspitače

nastavnike

policajce

vojnike

sudije

sveštenike

službenike

Rezultati