Naslovna  |  Info  |  Lokalne vesti  |  O trošku države vantelesna oplodnja i operacija katarakte
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Lokalne vesti

17. 01. 2020.

Izvor: Dnevnik.rs

O trošku države vantelesna oplodnja i operacija katarakte

Osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) će i ove godine o trošku države moći u privatnim ustanovama da rade biomedicinski potpomognu oplodnju (BMPO), operišu kataraktu, podižu lekove, idu na dijalizu i koriste hiperbarične komore.

Fond je raspisao konkurs na koji treba da se jave ustanove u kojima će se pružati navedene uslige. Pacijenti i do sklapanja novog ugovora privatnih klinika, odnosno ustanova, sa RFZO moći da dobiju ove usluge u onim zdravstvenim ustanovama koje su do 31. decembra prošle godine imale validan ugovor sa Fondom.

RFZO je radi obezbeđivanja kontinuiteta u snabdevanju osiguranika obavestio ustamove koje nisu u Planu mreže zdravstvenih ustanova, odosno apoteke, davaoce  zdravstvenih usluga BMPO i hiperbarične oksigenacije, da mogu od 1. januara 2020. godine da izdaju lekove i pružaju usluge na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja. Potrebno je da ispunjavaju uslove utvrđenim ugovorom za 2019. godinu, sve do do zaključenja novog ugovora za 2020. godinu.

Uslov je da su bili u ugovornom odnosu sa Republičkim fondom u 2019. godini, da je taj ugovor važeći na dan 31. decembra 2019. godine, kao i da nameravaju da zaključe ugovor sa Republičkim fondom za 2020. godinu.

Sa davaocem zdravstvenih usluga BMPO i davaocem zdravstvenih usluga hiperbarične oksigenacije, koji ne zaključe ugovor za 2020. godinu, može da se zaključi aneks ugovora o produženju važenja ugovora za 2019. godinu do završetka lečenja osiguranih lica čije je lečenje započelo u 2019. godini - navodi se na sajtu RFZO.

Takođe, obavestili su isporučioce medicinsko-tehničkih pomagala, koji imaju zaključene ugovore sa RFZO, da se najviši iznosi naknada troškova za medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja utvrđuju Pravilnikom o najvišim iznosima naknada troškova za medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 93/19 od 26.12.2019. godine, a koji se nalazi i na internet stranici fonda.

Ove godine fond je objavio javne pozive za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga koji nisu u Planu mreže radi ugovaranja određenih vrsta zdravastvenih usluga za 2020. godinu.

Ugovori mogu se zaključe posle stupanja na snagu Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2020. godinu („Službeni glasnik RS“ broj 94/19), odnosno posle 01. januara 2020. godine i u roku koji je određen javnim pozivom.

Republički fond za zdravstveno osiguranje ugovara pružanje zdravstvene zaštite za svoja osigurana lica sa zdravstvenim ustanovama koje su u Planu mreže zdravstvenih ustanova. Plan mreže usvaja Vlada Republike Srbije, na predlog Ministarstva zdravlja. RFZO može sklapati ugovore i sa ustanovama van Plana mreže, ali samo za broj i vrstu zdravstvenih usluga koje ne mogu da se obezbede u okviru postojećih kapaciteta zdravstvenih ustanova iz Plana mreže - navode u Fondu.

Nema komentara.

Ostavi komentar