U EPS, takođe, razmišljaju i da svaki građanin ponaosob može da sam pristupi portalu EPS-a, vidi stanje svog računa i da ga elektronski plati.